Бібліотечна рада

міського комунального закладу культури

«Централізована система бібліотек для дітей»

БІБЛІО-ПУЛЬС

 Колонка директора

_______________________________________________________________

 Дитячі бібліотеки міста –важливий компонент інформаційно-освітнього і культурного простору

Шановні колеги!

 Сьогодні бібліотеки для дітей міста мають  особливий статусяк місце культурної практики дитини: МКЗК «ЦСБД»   надає  дітям та юним   мешканцям  міста вільний,  доступ до національних і світових інформаційних ресурсів для задоволення їх освітніх, інформаційних і культурних потреб і інтересів; створює умови для залучення дітей до читання, формування й розвитку їхніх  духовних та інформаційних потреб; здійснює наукове, інформаційне, методичне і організаційне забезпечення системи бібліотечного обслуговування дитячого населення; впроваджує широкий  спектр якісних  медіа-послуг, які відповідають віковим особливостям та потребам дітей. Саме  бібліотеки для дітей  створюють  неформальні обставини спілкування й стимулювання дитячої творчості та розвитку.

В останні роки суттєво змінюються  функції бібліотек які обслуговують дітей міста. Так, крім основних традиційних функцій ЦСБД (меморіальні, освітньо-виховні, просвітницькі, культурно-дозвіллеві, інформаційні, комунікативні, духовні) можемо виділити модернізаційні функції дитячих бібліотек міста як території культурних практик, які сприяють:

 • освоєнню сучасних технологій читання
 • інформаційно-споживальної діяльності в медіасередовищі
 • прилучення  до  інформаційної   і  комп’ютерної культури
 • формуванню навичків  конкурентоздатного працівника  на ринку  праці
 • розкриттю творчого потенціалу
 • соціалізації  зростаючої  людини

 Інноваційними родзинками діяльності МКЗК «ЦСБД» 2015 року щодо впровадження вказаних функцій є:

 Ÿ  Участь  у  Всеукраїнських  національних  проектах,  започаткованих Національною  бібліотекою  для  дітей  України («Віртуальна бібліографічна довідка», «Вебліографія для дітей», «КОРДБА»).

Ÿ  Створення особистих електронних інформаційних ресурсів (баз даних, презентацій, електронних бібліографічних покажчиків).

Ÿ Модернізація веб-сайту ЦСБД (www.childlib.dp.ua) (впровадження веб-сервісу Flipbook для представлення краєзнавчих видань для дітей, веб-сервісу Vianora slideshow для фото.

Ÿ  Створення блогів бібліотек-філій № 7,17.    

 • Проведення міського медіа-конкурсу для юних читачів «Майбутнє народжується сьогодні».

Ÿ  Втілення краєзнавчого медіа-проекту «Мій край_dp» (оцифрування  кращих  дитячих  книжок дніпропетровських авторів та створення відповідної  повнотекстової  БД).

Ÿ  Проведення занять з інтелектуальної практики старшокласників в медіацентрі  ЦДБ щодо формування особистих медіастратегій.

 • Навчання юних читачів основам володіння комп’ютерною технікою, технологіями, інформаційної культури (ЦДБ, б/ф № 3,11,13,26).
 • Впровадження Всеукраїнського проекту «Сходинки медіаграмотності» спільно з НВО № 28 м. Дніпропетровська.

Життєдіяльність юних членів дніпропетровської громади відбувається в соціальному інформаційному просторі, який активно розвивається і дозволяє дітям включатись в інформаційний процес і засвоювати значний об'єм знань та культурних цінностей шляхом використання багатьох засобів доступу.

З огляду на це пріоритетними напрямками діяльності Дніпропетровської міської централізованої системи бібліотек для дітей в 2015 році були питання формування спеціалізованого простору на основі сучасних інформаційних технологій, орієнтованого на підвищення освітнього і культурного рівня дітей та підлітків.

 Особливістю  сучасного  суспільства  є  динамізм  та  модернізація, тому для стабільного розвитку необхідні інновації в усіх сферах життя. Осмислення цих процесів дає змогу фахівцям ЦСБД дійти висновку, що інновації культури, в т.ч. бібліотечної галузі, разом з інноваціями науки та освіти суттєво сприяють модернізації суспільства. В ньому збільшується частка інтелектуальної праці. Всі корективи в життєдіяльності людей об`єктивно потребують інформаційного забезпечення. Внутрішній, духовний світ людини також неможлив без суб`єктного переживання діяльності, яке формується на відповідному інформаційному фундаменті, який мають забезпечувати бібліотеки, в т. ч. дитячі.

В ЦСБД звичними в складі інформаційних ресурсів стали електронні каталоги, бази даних, масиви електронних документів, в тому числі гіпертекстові та мультимедійні. Вдосконалюються засоби користування ними: передача файлів, віддалений доступ до цифрових масивів, електронна доставка документів, інтерактивний пошук інформації та інші можливості Інтернет­технологій.

Ресурси бібліотек для дітей міста мають велике значення для розвитку його інформаційного середовища. На регіональному рівні їх стан представляє особливий інтерес. Як частина складової інтелектуального середовища території бібліотеки виступають в якості одного з системообразуючих факторів її розвитку.

Лише біля 23% дитячого населення міста від 0 до 18 років має доступ до структурних підрозділів ЦСБД, вважаємо за необхідне звернути увагу керівництва міської громади на необхідність максимального збереження існуючої мережі спеціалізованих бібліотек для дітей.

За висновками Національної бібліотеки України для дітей «Дніпропетровська централізована система для дітей є однією з найкращих систем спеціалізованих бібліотек для дітей, яка вирізняється інноваційною діяльністю, змістовним, творчим характером своєї роботи, досвід якої впроваджується іншими бібліотеками України. Поєднуючи кращі традиції бібліотечної справи України з інноваційними процесами, що відбуваються в сучасному інформаційному світі, вона спрямовує свою діяльність на підтримку і розвиток інтересу дітей до читання, якісне задоволення їхніх інформаційних потреб, сприяє духовному, інтелектуальному зростанню та розвитку творчих здібностей юних читачів міста» (Лист Національної бібліотеки України для дітей від 21.01.16 р. № 01-09-16/16).

За підсумками діяльності в 2015 році колектив МКЗК «ЦСБД» відзначено подяками:

 • Національної бібліотеки України для дітей «За активну участь у корпоративному проекті «Кращі Інтернет-ресурси від Української асоціації працівників бібліотек для дітей», популяризацію медіа освітніх знань, пропаганду безпечної роботи дітей в Інтернеті.
 • Дніпропетровської бібліотечної асоціації за активну участь у проведенні презентації-бенефісу «Бібліотеки Дніпропетровщини запрошують на побачення. Зустріч 4-а. рік 2015-й».

За підсумками шостого міського конкурсу професійної майстерності бібліотечних працівників 2015 року переможцями від МКЗК «ЦСБД» визнано:

Кращим   бібліотекарем  року  визнана  Заварінська І.І. –  завідуюча б/ф № 26.

Кращими колективами, переможцями щорічного загальносистемного конкурсу «Проф-успіх року» на найкращу розробку матеріалів за темою «Чарівні світи української літератури» стали:

 • 1 місце – колектив бібліотеки-філії № 11 (зав. Бочковська М.П.) за створення електронної презентації «Чарівний світ української книги»;
 • 2 місце – колектив бібліотеки-філії № 14 (зав. Дмитерко Г.І.) за розробку мовного бумерангу «Якою мовою співають солов’ї?»;
 • 3 місце – колектив бібліотеки-філії № 15 (зав. Лісняк С.І.) за створення   анотованого  списку літератури «Українські письменники – любій малечі».

На 2016 рік колектив ЦСБД визначив такі пріоритети діяльності

 1. Задоволення універсальних потреб користувачів, бібліотечний супровід (бібліотьюторство) навчання та виховання юних дніпропетровців.
 2. Цілеспрямований розвиток структурних підрозділів ЦСБД як місць
  різноманітних культурних практик дітей (освоєння сучасних технологій читання, розвиток творчих здібностей, самореалізація юної особистості).
 3. Формування системи  створення  та  використання   медіаресурсів  для дітей, в т.ч. ведення  баз даних, розвиток електронної бібліотеки, модернізація сайту МКЗК «ЦСБД», участь у національних проектах.
 4. Навчання юних читачів основам володіння комп'ютерною технікою, технологіями, інформаційної культури, в т.ч. дистанційне навчання.
 5. Вдосконалення безперервної системної освіти (навчання) та самоосвіти фахівців закладу, в т.ч. шляхом створення нових віртуальних продуктів з використанням веб-технологій.

Шановні колеги! Тільки через постійне вдосконалення бібліотечний фахівець може залишатись сучасним і ефективним в динамічному світі.

Сьогодні одним з головних покажчиків ефективності бібліотекаря виступає підвищення рівня його інформаційної культури, без якої неможливі досягнення щодо інформатизації бібліотечної діяльності. Саме завдяки інформатизації відбувається накопичення інформаційного та інтелектуального потенціалу бібліотек (культурна акумуляція). Бібліотекарі, в тому числі і дитячі, забезпечують збір, обробку, зберігання, пошук, розповсюдження та використання постійно зростаючих об'ємів інформації за допомогою комп'ютерних технологій.

Сучасний дитячий бібліотекар повинен вміти навчати дітей:

 • діяльності щодо самостійного опанування нових знань
 • будуванню індивідуального освітнього простору/програм
 • плануванню особистісного росту

Успішної та плідної нам всім роботи в 2016 році, колеги!

Щукина Т.Г.,директор МКЗК «ЦСБД»                                

________________________________________________________________________________

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо діяльності ЦСБД в 2015 році

Документні  ресурси МКЗК «ЦСБД»

Загальний обсяг  одиниць фонду – 466 146. В тому числі:

Книг – 445 668 примірників – 97,4%

Періодичних видань – 11 830 примірників – 2,5%

Електронних видань (CD) – 648 одиниці – 0,1%

Групи користувачів МКЗК “ЦСБД”

За 2015 рік обслуговано всього -  45 266 читачів. Охоплення бібліотечним обслуговуванням дітей Дніпропетровська від 0 до 18 років складає 22%.  В тому числі:

Діти

3-6 років

Діти

6-9 років

Діти

9-11 років

Діти

11-15 років

Діти

15-18 років

Організатори дитячого читання
 6671 - 14,7%  8537 - 18,8%  15271 - 34,7%  8204 - 18,1%  5263 - 11,6%  1320 - 2,9%

 Основні цифрові показники

 

2015 р.

  %

2014 р.

   %

2013 р.

  %

перевиконання нормативного показника

перевиконання нормативного показника

перевиконання нормативного показника

Читачі всього

45 266

110,2

43 632

106,6

43 622

106,6

Відві-дувань

368 433

121,1

342255

112,6

342218

 

112,6

Книго-видач

847 303

103,6

855731

104,6

855 722

 

104,7

 Навантаження на 1 бібліотекаря

 

2015 рік

2014 рік

2013 рік

Читачів

696

671

671

Відвідувань

5 668

5 265

5 264

Книговидач

13 035

13 165

13 164

 Середні показники бібліотечної статистики

№ п\п

Назва показника

2015 рік

2014 рік

2013 рік

За нормативами  ІФЛА

 

Книгозабезпеченість

(на 1 читача)

10,3

11,3

12,1

 

 

Книгозабезпеченість

(на 1 жителя)

3,1

4,7

4,4

2 – 3 прим.

 

Книгозабезпеченість новими надходженнями (на 1 читача)

0,11

0,11

0,66

 

 

Книгозабезпеченість новими надходженнями (на 1 жителя)

0,034

0,24

0,24

0,25 назв

 

Читаність

18,7

19,6

19,6

 

 

Обертаність

1,8

1,7

1,6

5 прим.

  Фонди ЦСБД

 Спеціалізовані бібліотечні фонди, їх якість є основним фактором, який впливає на забезпечення інформаційних потреб юних користувачів.

 Фонд ЦСБД за видами

Книги  і брошури

Періодичні видання

Електронні видання

453 668 прим.

11 830 прим.

648 одиниць

Комплектування фондів відбувалося з урахуванням потреб реальних та потенційних користувачів. 

Придбано 315 назв літератури (на суму 99 тис. грн.) та 144 назви газет і журналів (на суму 35 тис. грн.)

 

Кількість дитячого населення  міста (від 0 до 18 років)

Нормативний обсяг поточного комплектування

(за рекомендаціями ІФЛА)

Фактичний обсяг поточного комплектування

146 709

0,25 книги

 на 1 жителя

0,034 прим. 

на 1 жителя

Матеріали підготувала: Гузь Л.Г., заступник директора з науки

________________________________________________________________________________

З відгуків про роботу філіалів ЦСБД в 2015 році

 Бібліотека-філія № 2

             Адміністрація, педагогічний колектив, батьківська та учнівська громади КЗО «СЗШ № 132», що розташована за адресою пров. Парусний 14, вдячні бібліотекарям бібліотеки № 2 для дітей за їх допомогу  в інформаційній підтримці учбового процесу. Протягом багатьох років ми тісно співпрацюємо з цією бібліотекою, працівники якої проводять безліч заходів для учнів нашої школи.

            Бібліотека для дітей – вкрай необхідний заклад культури на нашому житловому масиві, оскільки сприяє своєю діяльністю формуванню юної особистості.

С.Ч. Санжарова, директор КЗО «СЗШ № 132»

 

Хотелось бы оставить свой положительный отзыв о детской библиотеке № 2 на ж/м Парус. С самого детства я ходила в библиотеку: читала книги и активно принимала участие во всех мероприятиях, которые проводятся ко всем праздникам и памятным датам.

Теперь я вожу туда свою дочку, стараясь привить ей любовь к чтению. Спасибо большое сотрудникам библиотеки, которые создают неповторимую атмосферу добра, тепла и любви к книгам!

С уважением, Юлия и Дарья Долговы

 

Добрый день, уважаемые сотрудники детской библиотеки-филиала № 2!

Хочу выразить Вам свою признательность от лица всей семьи! Вашими стараниями моя дочь открыла для себя любовь к чтению литературы, желание совершенствоваться, проявлять caмостоятельность.  При подготовке рефератов и школьных докладов моя дочь «бежит» в библиотеку для поиска материалов, а в свободное время с упоением погружается   в мир художественной литературы.

Благодаря стараниям, которые Вы прилагаете, растет поколение детей, которое будет интеллектуально развито, воспитанно и способно принести в наш мир много хороших, светлых идей и свершений.

С уважением Семья Рачкован!

Бібліотека-філія № 6

Дитина, яка свого часу не зустрічалася з доброю книгою, не стане в майбутньому особистістю. Працівники бібліотеки-філії № 6 приходять в дитсадок з книжками і діти з задоволенням переглядають книжки. Це дуже важливо для дітей, тому ще сприяє формуванню інтересу до книги та читання. Сумісна праця дитячого садка з дитячою бібліотекою № 6 нашого мікрорайону допомагає вихованню дітей. Педагогічний колектив ДНЗ дякує працівникам бібліотеки-філії № 6 за вагомий внесок у виховання дітей нашого мікрорайону.

Мазур І.А., завідувач ДНЗ № 334

 

Протягом 30 років шкільна бібліотека СЗШ № 68 сумісно з дитячою бібліотекою-філіалом № 6 працює на основі координаційного плану проведення масових заходів для дітей.

Завдяки тому, що книжковий фонд дитячої бібліотеки № 6 набагато кращий тому, що поповнюється новою художньою, історичною, краєзнавчою літературою, взаємодія з бібліотекою-філіалом № 6 нашого мікрорайону є неоцінимою допомогою в популяризації книги та читання серед дітей нашої школи. На протязі учбового року з учнями проводяться бібліотечні уроки, інформаційно-пізнавальні години, літературні, історичні та краєзнавчі подорожі по сторінках книжок, чудові дні дитячого читання по творчості відомих  дитячих  письменників та поетів.

Ми цінуємо те, що в мікрорайоні нашої школи є дитяча бібліотека, де кожен учень має змогу задовольнити будь-яке питання по підбору літератури і завдяки професіоналізму працівників бібліотеки це сприяє вихованню у дітей інтересу до читання та любові до книги.

 Заворуєва В.В., бібліотекар СЗШ № 68

Бібліотеки-філії № 6 і № 8

 Волонтерське об’єднання викладачів сумісно з Центральною системою бібліотек для дітей проводить заняття по програмі «Цікаве дозвілля у бібліотеці». Ми працюємо на базі бібліотеки-філіалу № 6 (лівий берег» та бібліотеки-філіалу № 8 (правий берег), це дає можливість дітям окремого мікрорайону займатися творчістю за місцем проживання. Вільний від школи час діти в бібліотеці  проводять з користю для себе, отримуючи інтелектуальний та творчий розвиток, і все це доступно для кожної родини.

Ми дякуємо бібліотеці для дітей за надану можливість працювати з дітьми у різних напрямках безпосередньо у стінах бібліотеки.

Заняття, які проходять для читачів у бібліотеці дуже корисні для виховання майбутнього покоління. Ми бажаємо дитячій бібліотеці отримувати частіше цікаву літературу та кращого технічного оснащення, щоб розширити цільову аудиторію читачів.

 

Бібліотека-філія № 10

Бібліотека-філія № 10, яка знаходиться за адресою пр. Кірова № 127,  розташована в даному приміщенні вже понад 50  років. Незважаючи на непримітність, бібліотеку знають та відвідують вже декілька поколінь читачів, адже поряд є три загальноосвітні школи N2 128,75, 22.

Фонд бібліотеки повністю задовольняє потреби читачів з художньої, галузевої, розвиваючої та довідкової літератури.

Враховуючи вартість дитячих книг, молоді матусі  мають змогу заощадити сімейний бюджет,  користуючись послугами бібліотеки, тому тут можна часто зустріти читачів дошкільного віку.  

Кожного літа в бібліотеці реалізовується програма літнього читання, також бібліотека співпрацює з літніми дитячими майданчиками, які працюють при загальноосвітніх школах. Протягом навчального року в бібліотеці проходять багато цікавих, різноманітних заходів з естетичного, патріотичного, духовного розвитку особистості.

Бібліотека, це не тільки осередок культури, це ще й місце для спілкування. Бібліотека-філія №10 для дітей як другий дім, тут цікаво, затишно, весело, тут вислухають і допоможуть, підбадьорять і підтримають!

Вчителі СШ № 48, № 75, № 128

Бібліотека-філія № 11

Учні та батьки КЗО «СЗШ № 121» ДМР вдячні працівникам районної дитячої бібліотеки № 11 за їхню роботу, їхній внесок у виховання підростаючого покоління. Учні залюбки відвідують бібліотеку, можуть знайти в ній будь-яку необхідну інформацію.

Учні зажди готові брати участь в заходах, що проводяться на базі бібліотеки, бо працівниками створена творча, доброзичлива атмосфера.

С.О. Гавриленко, заст.  директора з виховної роботи КЗО «СЗШ № 121» ДМР

 

В нашем районе замечательная библиотека-филиал № 11 для детей. В этой библиотеке большой фонд современной и классической детской литературы.

Работники библиотеки создали уютную, добрую и творческую атмосферу. Библиотекари проводят увлекательные занятия для ребят.

М.А. Шабан, заместитель директора  по воспитательной работе СОШ № 14 

 

Бібліотека – це безкоштовний, але неоціненний осередок знань, інформації, який несе культуру, формує світогляд дітей та дорослих. Вона просто необхідна, бо це світоч серед  комп’ютерних залів та індивідуальних планшетів.

В бібліотеці завжди допоможуть знайти потрібну літературу, порадять, що прочитати відповідно до віку дитини.

Кузьменко Т.Т., директор ЗОСШ № 118

 

Бібліотека-філія № 14

             Вчителі початкових класів НВК № 73 висловлюють велику подяку колективу бібліотеки-філії № 14 на чолі завідуючої Дмитерко Ганни Іванівни, Дудкіній Валентині Дем’янівні, Гончаровій Галині Миколаївні за систематичну допомогу в проведенні різноманітних свят, вікторин, ігор, конкурсів, брейн-рингів.

            Це великий вклад в духовний розвиток наших дітей. Наша спільна праця формує національну свідомість, політичну та правову культуру, виховує почуття патріотизму, популяризує українську літературу, виховує мислячих, вдумливих, грамотних учнів, прищеплює учням любов до книжки, щоб читання стало духовною потребою.

Ракович О.Л., Глєбова-Тополя С.Г.

Бібліотека-філія № 15

             Я, Вигонюк Алла Леонідівна, висловлюю найщирішу вдячність колективу  бібліотеки-філії № 15 для дітей за якісне надання послуг у дослідницько-пошуковій роботі.

У бібліотеці сприятлива атмосфера для роботи, тут працюють справжні фахівці.

            Школярі із задоволенням відвідують бібліотеку. Тут до їхніх послуг є багато художньої та науково-популярної літератури, яка сприяє всебічному розвитку юних читачів.

            Я переконана, що прививати дітям любов до книги потрібно з раннього дитинства.   А це можливо лише за наявності бібліотек.

З повагою, Вигонюк А.Л.

Бібліотека-філія № 24

Читання – це дуже важливим процес у вихованні дитини. Тому ми дуже вдячні дитячій бібліотеці-філіалу № 24 за те, що вона бере участь у виховному і навчальному процесі, допомагає зрозуміти привабливість і користь читання, популяризувати його, як один з видів здобуття інформації і цікаву форму проведення дозвілля.

Музична школа № 18 вдячна працівникам дитячої бібліотеки за допомогу у проведенні музично-літературних вечорів, концертів та інших виховних дитячо-юнацьких заходів.

Підтримка читання – це важливий елемент культури, творчого, духовного та інтелектуального розвитку особистості в українському суспільстві.

МКЗК «ДДМШ № 18»

 

 Бібліотека-філія № 25

             Дитяча бібліотека № 25 за весь період існування (33 роки) ефективно проводить свою роботу в тісному контакті зі всіма дитячими установами: клубом старшокласників «Сокіл», дитячими комбінатами №№ 47, 383, ЗОШС № 83 та ОКЗО ЗОСШ-інтернатом № 5.

            Безперечно, дитяча бібліотека № 25 вкрай необхідна мешканцям всього мікрорайону, як для дітей, так і для дорослих, які є теж відвідувачами цього дитячого культурного закладу.

Дякуємо за співпрацю.

ЗОСШ № 83

 

Бібліотека-філія № 30

Я, вчитель початкових класів НВК № 147 хочу висловити слова подяки колективу бібліотеки-філії № 30.

Користуюсь послугами цієї бібліотеки з 2011 року. Відвідуємо бібліотеку разом з дітьми, беремо участь у масових заходах, конкурсах, які провидить бібліотека.

Чарівний світ, де є безліч цікавих і яскравих книжок, допомагає дітям зростати духовно.

Дякуємо, що в наш нелегкий час діти можуть долучитися до книжкових скарбів безкоштовно.

Бреус Світлана Іванівна, вчитель НВК № 147

 

Я, Кремлева Наталья Олеговна, хочу выразить благодарность и свое глубокое уважение зав. библиотекой-филиалом № 30 Тертышной Людмиле Григорьевне за высокий профессионализм, человечность и любовь к детям.

Наша семья очень рада, что в такое нестабильное время библиотеки продолжают жить.

В библиотеке хорошо продуман свободный доступ к  литературе, легко ориентироваться и просто очень красиво и уютно, благодаря совместному творчеству работников библиотеки с детьми и их родителями.

Общение с работниками библиотеки-филиала № 30 – залог нашего хорошего настроения.

Любимой библиотеке процветать и принимать как можно больше новых читателей.

Кремлева Н.О., Преподаватель

 

 Тема номера

________________________________________________________________________________

Критерії оцінювання роботи бібліотекаря –важливий компонент ефективності діяльності сучасної бібліотеки для дітей

 «Ефективність – це намагання зробити

щось досконалішим, найменшими затратами»

(Маккеланд, автор теорії мотивації)

Оцінювання ефективності роботи бібліотеки є важливою складовою процесу управління нею. Це дозволяє бібліотеці порівняти свою діяльність із іншими закладами, більш точно визначити власне місце і роль у загальній бібліотечній системі. При розгляді напрямів роботи бібліотеки  статистичним показникам діяльності приділяється значна увага. Саме вони є основою об’єктивного аналізу повноти задоволення потреб суспільства в бібліотечному обслуговуванні.

Міжнародні документи щодо критеріїв показників якості і ефективності роботи бібліотек та бібліотечних фахівців.

Питаннями розробки і удосконалення показників якості і ефективності роботи бібліотек системно займаються ІФЛА (Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій і установ) та ІSO (Міжнародна організація зі стандартизації). Критерії якості й показники діяльності для бібліотек встановлено у стандарті ISO 11620 «Інформація і документація. Показники ефективності роботи бібліотек». Стандарти ІSO прийнято як національні стандарти більш як у 90 країнах світу, в т.ч. США, Канаді, Японії, країнах Євросоюзу.

Показники ефективності діяльності бібліотеки на основі стандарту ІSO11620:

 • охоплення користувачів;
 • відповідність розкладу роботи бібліотеки потребам користувачів;
 • якість фонду;
 • оперативність комплектування;
 • доступ до автоматизованих баз даних (настільки автоматизовані системи доступні користувачам);
 • користувацька задоволеність віддалених користувачів;
 • ефективність пошуку в каталогах;
 • зручність користування бібліотекою;
 • наскільки бібліотечне обслуговування налаштоване на ефективне використання бібліотеки;
 • достатня чисельність персоналу.

Бібліотека повинна бути привабливою для відвідувачів і доброзичливою до кожного з них. Необхідною умовою для створення якості і ефективності діяльності бібліотеки є команда професіоналів, а також створення в бібліотеці необхідного комфортного середовища, стимулюючого колектив до дій.

Система оцінок професіональної придатності бібліотекарів (стандарт ІSO11620).

Модернізація бібліотек в значній мірі визначається професіоналізмом бібліотекарів. Вимоги до бібліотечної професії в її найновішому втіленні супроводжуються чіткою системою оцінок професійної придатності:

 • широкий кругозір і висока культура;
 • ініціативність;
 • відповідальність;
 • дисциплінованість, сумлінність;
 • комунікативні уміння;
 • володіння сучасними технологіями. Оновлення і розширення знань в галузі використання нових технологій;
 • адаптація до викликів часу;
 • прийняття адекватних рішень;
 • здатність до накопичення знань та уміння застосування їх в практичній діяльності;
 • робота в режимі випередження;
 • оволодіння новими знаннями.

В Україні стандарти ІSO11620 як національний стандарт не прийняті.

Відсутність державних нормативно-правових документів щодо критеріїв і показників якості діяльності бібліотек обумовили необхідність вироблення Бібліотечною радою МКЗК «ЦСБД» внутрісистемних локальних стандартів, нормативних і еталонних вимог як до діяльності дитячої бібліотеки в цілому, так і бібліотечних фахівців зокрема. (Вироблення різного роду нормативних документів самою установою за відсутності державних документів такого характеру  закріплено в Законах України «Про культуру» та «Про бібліотеки і бібліотечну справу»).

Вимоги до сучасного дитячого бібліотекаря, вироблені Бібліотечною радою МКЗК «ЦСБД» для обговорення в колективі

 1. Системність в роботі

            Поєднання різних аспектів діяльності в ефективну систему для задоволення читацьких потреб (мета, технології виконання, форми роботи і т.д.).

 1. Продукування нових:

- знань

- технологій (організації бібліотечного простору, скорочення циклів «Шлях читацького запиту», «Шлях бібліографічної довідки», комплексне використання традиційних і електронних ресурсів, об’єднання просування книги і читання з навчанням комп’ютерній грамотності)

- методик (забезпечення доступності фонду, масової роботи, популяризації книги, вивчення читачів)

- бібліотечних сервісів (мультимедіасервіси, мобільне реагування на запити, довідки по телефону, віртуальні довідки, експансія бібліотечних послуг за межі бібліотеки «Бібліосадок», «Бібліорюкзачок», «Воок-бокси» «Скора книжкова допомога», «Абонемент під відкритим небом», «Бібліогастролі», «Літературні лавочки під відкритим небом», «Інформаційний еллінг»)

- нових форм роботи («Бібліокафе», «Бібліоперфоманс», «Бібліотечний бульвар», «Бібліофреш», «Книжкові піжмурки» та інш.)

 1. Обов’язковий розрахунок виконання всіх бібліотечних процесів.
 1. Володіння медіатехнологіями:

- вміння володіти необхідними комп’ютерними програмами;

- вміння працювати із сервісами Інтернету;

- знання технологій пошуку інформації;

- робота з віддаленими користувачами;

- створення власних електронних продуктів.

 1. Зворотний зв'язок – показник якості і ефективності роботи бібліотекаря.

 Підготувала: Гузь Л.Г., заступник директора з науки

 

Відповідальна за випуск: Гузь Л.Г. 

Редколегія:  Котельнікова О.А.

                     Дубова Т.І.

                     Бочковська М.П.

                     Правда Т.В.

                     Мамаєва Н.М.

                     Соляр Л.Т.


Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Russian Spanish

 • Бібліотека-філія № 6

  Фантастична мандрівка у "Світ казки чарівної"

 • Бібліотека-філія № 4

  Персональна виставка "Мистецький простір Європи та світу"

 • Бібліотека-філія № 2

  Гостюємо у казок!!! День казки

 • Бібліотека-філія № 3

  Бесіда-порада для підлітків "Доброта зближує серця"

 • Центральна бібліотека для дітей

  Центральна бібліотека для дітей влаштувала незабутнє свято для своїх читачів: переможців конкурсу "Книжкова веселка"