освоєння вмінь і навичок, необхідних для соціального ліфтингу дітей поза формальною (шкільною) освітою