ДО 120-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ДОВЖЕНКА (1894-1956)

«Він був водночас режисером і письменником, художником і публіцистом, педагогом і громадським діячем і ні на хвилину не забував про долю свого народу, його болі і страждання, радощі і перемоги. Весь творчий доробок митця — це велика книга життєпису українського народу».
                                                                              С. О. Пультер

Олександр Петрович Довженко народився 11 вересня 1894 року на хуторі В’юнище, околиці містечка Сосниці, на Чернігівщині, у селянській родині. Сім'я жила в нестатках. У своїй «Автобіографії» Довженко писав: «Землі у нас було сім чи сім з поло­виною десятин. Земля була не дуже родюча, і тому, щоб підтримати своє натуральне господарство, бать­ко ще наймався в підводчики та смолярував. Батьки були неписьменними. Дітей мали багато - чотир­надцять, перемінний склад, з якого залишилося двоє: я й сестра... Решта померли в різний час, майже не досягнувши працездатного віку».
Дитинство Олександра минуло біля берегів «зачарова­ної ріки» Десни, любов до якої залишила­ся на все життя.
Навчався Довженко у чотирикласній парафіяльній школі, потім у Сосницькому міському чотирикласному училищі.Олександр був дуже здібним до навчання. В «Авто­біографії» є такі рядки: «В дитинстві у мене був певний нахил до спогля­дальності. Я був дуже мрійливим хлопчиком. Мрійливість і уява були такими сильними, що іноді життя, здавалось, існувало в двох аспектах, які змага­лися між собою, - реальному і уявному, що, проте, здавалось нібито здійсненним. У мене не було при­страсті до чогось одного певного. Мені здавалось, що я все можу, що все легко, і мені хотілося начебто розділитися на кілька частин і жити в багатьох жит­тях, професіях, країнах і навіть видах у сфері архі­тектури, живопису, мореплавства далекого плавання, розведення риб і учителювання».
Закінчивши училище на «відмінно», в 1911 р. вступив до Глухівського учительського інституту. Склавши вступні іспити, Олександр Петрович став чи не наймолодшим студентом в інституті. Саме тут Довженко познайомився з поезіями Т. Шевченка, творами українських класиків. Дотепний, жвавий хлопець, чуйний товариш, здібний карикатурист, прекрасний декламатор - та­ким його і запам'ятали товариші по навчанню.
Учився О. Довженко, за його словами, "поганень­ко". Через це стипендію перші два роки він не отри­мував. Жилося нелегко. Грошей на прожиток не ви­стачало. Батько, щоб допомогти синові, навіть про­дав десятину землі, "відкраяв од серця".
Згодом О. Довженко писав про цей період свого життя: "Я згадую Глухів і свою романтичну юність, учительський інститут. Він стоїть переді мною, як живий білий, чистий, з штамбовими троян­дами і посипаними жовтим піском доріжками сад­ка…"  Проте відзначав: "З нас готували учи­телів - обрусителів краю. В Київській, Подільській і Волинській губерніях до нашої платні згодом додава­лась якась надбавка за обрусіння краю".
Після закінчення інституту, з 1914 р. вчителював. За розподілом Олександра Довженка, як молодого фахівця, направили до другого Житомирського змішаного вищого початкового училища. Йшла Перша світова війна, вчителів не вистачало, бо були мобілізовані на фронт, тому Довженко викладав майже всі шкільні предмети: фізику, природознавство, географію, навіть гімнастику.
Від своїх учнів О. Довженко був не набагато старшим, але користувався незаперечним авторитетом, а вчителі-колеги поважали Довженка за глибокі знання, педагогічні здібності й надзвичайну людяність, толерантність у поводженні.
Після лютневої революції 1917 р. Довженко переби­рається у Київ, щоб продовжити освіту та брати ак­тивну участь у політичному житті. Він подає докумен­ти до Київського університету, проте через тяжку хворобу не зміг прибути на іспити. У вересні Олександр Петрович влаштувався учителем у Київському сьомому вищепочатковому училищі й став вільним слухачем Комерційного інституту.
В 1918 р. він стає головою громади Комерційного інституту і організовує мітинги протесту проти призову в геть­манську армію. Працює у Київському губернському відділі народної освіти й мистецтва, потім його призначають комісаром театру імені Т. Г. Шевченка.
У 1921-І923 рр. О. Довженко перебуває за кордоном на дипломатичній службі. З весни 1922 р. обіймає посаду секретаря консульського відділу торгівельного представництва УНР у Німеччині. Тут він вступає до приватної художньої майстерні професора Віллі Еккеля, відвідує лекції у Берлінській академічній вищій школі образотворчого мистецтва й, отримуючи урядову стипендію, навчається живопису в Мюнхені.
У липні 1923 р. Олександр Петрович повертається в Україну, в тодішню столицю – м. Харків. О. Довженко відразу опиняється у товаристві українських поетів-романтиків та письменників-футуристів і завойовує популярність як художник-карикатурист. Працюючи у газеті «Вісті ВУЦІК» на посаді художника-ілюстратора до 1926 р., Довженко бере найактивнішу участь у літературно-мистецьких зустрічах та дискусіях. Він вступає до спілки пролетарських письменників «Гарт» та літературної організації ВАПЛІТЕ.
Незабаром він переїздить з Харкова до Одеси, де з червня 1926 р. починає працювати режисером на Одеській кіностудії. Цьому сприяла «одна не­значна обставина», про яку митець так написав: «Я почав відвідувати натурні зйомки одного одесько­го режисера недалеко від фабрики. Те, що він робив на зйомці зі своїми акторами, було настільки погано і так безпомічно, що я відразу повеселішав. Я поду­мав: якщо я бачу, що це погано, і знаю, що саме по­гано і чому саме погано, значить, я не такий уже без­порадний, більше того, я просто візьму і зроблю кра­ще».
Починаючи роботу в кінема­тографі, він хотів присвятити себе ви­ключно жанру комічних і комедійних фільмів. Проте, власне комедіями були лише перші фільми «Ягід­ка кохання» і «Вася-реформатор». У наступних роботах перемагає «серйозний» ракурс зображення.
У 1927 р. Довженко знімає революційно-пригодницький фільм «Сумка дипкур’єра», в якому грає свою єдину за все життя роль кочегара, заявивши про себе як талановитий актор. В епізодичній ролі йому вдається створити привабливий символічно-патетичний образ.
Наступний фільм «Звенигора» (1928) віртуозно поєднав історію, казково-міфологічну тематику і хроніку громадянської війни, епос, лірику, сатиру і глибинну філософію.
У 1929 р. Олександр Петрович Довженко знімає стрічку «Арсенал» за власною кіноповістю, написаною в 1928 р. Цей фільм є новим етапом у творчості О. Довженка.
Починаючи зі стрічки «Арсенал», Довженко ставить фільми лише за власними сценаріями. Саме він першим в українському кінематографі започатковує, розробляє і утверджує у художній літературі новий жанр кіноповісті.
Кінострічка «Земля» (1930) виводить українське кіномистецтво на міжнародний рівень і приносить Довженкові заслужену світову славу май­cтра німого кіно.
У 1932 р., до 15-ї річниці Жовтневої революції, О. Довженко ставить свою першу звукову стрічку – фільм «Іван». Цей фільм з особливою силою передає не лише метафоричний образ могутнього Дніпра, а й торкається проблем поміркованого ставлення до цієї національної святині. Загострюються непорозуміння між О. Довженком і тодішнім керівництвом Київської кіностудії. Фільм «Іван» зазнає численних несправедливих нападок, його знімають з екрана, а Довженка звільняють з роботи.
З 1935 р. Олександр Довженко працює на «Мосфільмі». Готуючись до написання сценарного варіанту «Аерограду», він разом із Юлією Солнцевою та Олександром Фадєєвим здійснює багатомісячну подорож по Далекому Сходу. У цьому ж році Довженка відмічено високою державною винагородою – орденом Леніна.
У 1939 р. вийшла на екрани героїчна епопея «Щорс» (Київськія кіностудія). Фільм у 1941 р. був відзначений Державною премією СРСР.
На 40-ві рр. припадає глибока творча криза Довженка як кіномитця. У 1940 р. Довженко поставив документальний фільм «Визволення» про возз’єднання Західної України з УРСР, і цей фільм стає однією з небагатьох творчих невдач режисера.
Навесні 1941 р. О. Довженком завершено розробку сценарію кіноповісті «Тарас Бульба» за твором Гоголя. Розпочалися зйомки фільму, але війна їх зупинила.
З початком Великої Вітчизняної війни змінюється життя О. Довженка. Він добровольцем іде на фронт захищати рідну землю. Працює в газетах «Красная Армия», «Красная звезда», «Известия», пише серію оповідань. Олександр Петрович на власні очі бачив горе, сльози, кров, вважав своїм обов'язком оспівати безсмертний подвиг ук­раїнців, показати всьому світу безмір їхніх страждань і ге­роїчних звершень. Подвиги, трагічні факти, події, історії в тилу ворога відразу ж ставали для письменника предметом глибокого осмислення, аналізу, узагальнення.
Уся воєнна проза письменника - оповідання і кіноповісті, публіцистика і щоденникові записи - відзначається величезною напругою почуттів, глибиною роздумів про війну і люди­ну на цій війні. Довженка завжди хвилювала проблема достой­ної поведінки на війні. У своїх творах він любив зображати лю­дей високошляхетних, мужніх, їхню волю до перемоги, до жит­тя, вірність обов'язку.Так на­родилася ідея оповідання «Ніч перед боєм», в основу якого ліг реальний епізод. До цього ніхто так відверто і безстрашно не писав про гіркоту відступу наших військ.
Упродовж 1942–1943 рр. він, як політпрацівник і військовий кореспондент, працює у самому вирі воєнних подій – на Північно-Західному, Сталінградському, Воронезькому фронтах, бере участь у визволенні Харкова і Києва. Водночас активно пише кіносценарії, статті, нариси, оповідання, виступає по радіо, ставить документальні фільми «Битва за нашу Радянську Україну» (1943) та «Перемога на Правобережній Україні і вигнання німецьких загарбників за межі українських радянських земель» (1944) (у співрежисурі з Ю. Солнцевою та Я. Авдієнком).
Серед творів про війну особливе місце посідає кіноповість «Україна в огні», написана у 1942–1943 рр.Цей твір у повному обсязі вражає страшною правдою про трагедію нашого народу, який поряд з білорусь­ким виніс чи не найтяжчий хрест війни. О. Довженко постійно поповнював матеріал для твору новими даними, які черпав у розмовах з бійця­ми, а вони у відвертих бесідах ділилися враженнями, що передчували війну, як і все радянське суспільство. Письменник ризикнув першим в українській радянській літературі показати найтрагічніший період Великої Вітчизняної війни – її самий початок, коли радянські війська відступали, а Україна опинилася під тягарем фашистської окупації. Відомо, що Сталін у 1943 р. заборонив друкувати кіноповість і здійснити екранізацію фільму «Україна в огні». Тоді Довженко зазнав чергових репресій: його позбавили права повернутися на Україну й очолити Київську кіностудію.
«Щоденник» О. Довженка є на сьогодні своєрідним літописом історії війни і водночас складним і суперечливим філософсько-літературним твором, сповнений тривожними думками і роздумами про фізичні та моральні втрати, які ніс український народ.
У 1944-1945 рр. пише «Повість полум’яних літ», оповідання «Ніч перед боєм», «Відступник», «Стій, смерть, зупинись!», «На колючому дроті». Твори Довженка у той час друкуються українською і російською мовами, їх великі тиражі разом зі зброєю відправляються на фронт.
У «Зачарованій Десні» Довженко вперше за всі роки своєї творчості реалізує свій давній, ще з юнацьких років, намір уза­гальнити в комедійній формі буденне життя народу.
«Зачарована Десна» - це п'ятнадцять років напруженої праці (1942-1956). Уперше в творчому доробку Довженка центральним об'єктом зображення є цілісний світ родини, родинне життя українця. Ав­тор показав повноцінну українську ро­дину, якою вона була напередодні глобальних ка­тастроф XX ст.
У післявоєнний період він пише п’єсу «Життя в цвіту» (1948), присвячену Івану Мічуріну, і цього ж року ставить кольоровий фільм «Мічурін», який в 1949 р. здобув Державну премію СРСР. Потім Олександром Петровичем написано кілька кіноповістей: 1949 р. – «Прощай, Америко!», 1952 р. – «Антарктида», 1956 р. – «Поема про море». В 1955 р. була завершена автобіографічна повість «Зачарована Десна».
На початку 50-х років Довженко пра­цював над літературним варіантом сценарію фільму «Земля» (1930). У 1952 р. з'явилася повість з одной­менною назвою.
В 1950 р. Довженко написав ескіз до майбутнього оповідання «Корінь життя». Автор використовує легенду про корінь женьшеню, який росте в недоступних для людини місцях і дарує їй вічну молодість. Та от знайшлися люди, що страшенно хотіли ощасливити людство. Вони зібрали насіння, посади­ли його в тепличну грядку: хай, мовляв, росте. Коли подивились на корені, то зовні все було схоже, та цілющої сили вони не мали. І далі автор подає курсивом: «Немов людина, позбавлена проміння незримого сонця народного грунту і всіх його таємничих соків, що йменуються талантом і покликанням».
У листопаді 1956 р. розпочалися зйомки фільму «Поема про море», а 25 листопада 1956 р. Олександр Петрович Довженко раптово помер.
У 1957 р. ім’я Олександра Петровича Довженка було присвоєно Київській кіностудії.
У 1959 р. фільм «Поема про море» здобув Ленінську премію. А у 1958 р. дружина Довженка подарувала екранне життя «Повісті полум’яних літ» (1961) і «Зачарованій Десні» (1964). Фільм «Зачарована Десна» в 1965 р. було відмічено дипломом XIII Міжнародного кінофестивалю у Сан-Себастьяні (Іспанія).

***

Матеріали запропонованого інформаційного бібліографічного списку можна використати організаторам дитячого читання для підготовки до проведення уроків української літератури, позакласних заходів, присвячених життю та творчості письменника та кінорежисера.
Запропоновану літературу можна знайти у фондах Дніпропетровської централізованої системи бібліотек для дітей.

ТВОРИ О. П. ДОВЖЕНКА

 Довженко мав дивовижний дар прав­дивості.
Це кара Божа в епоху брехні.

Євген Сверстюк

ст 84(4УКР)
Д 58
Довженко, Олександр Петрович.Вибране : для старш. шк. віку / О. П. Довженко; [упоряд. текстів та передм. О. М. Таранченко]. - К. : Школа, 2008. - 320 с. - (Шкільна хрестоматія). - Бібліогр.: с. 316.
ЦДБ(с), б/ф 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30

ст 84(4УКР)
Д 58
Довженко, Олександр Петрович (1894-1956). Вибране : для ст. шк. віку / О. П. Довженко; [упорядкув. текстів та передм. О. М. Таранченко]. - К. : Школа, 2008. - 320 с. - (Бібліотека шкільної класики). - Бібліогр.: с. 316.
б/ф 02

ст 84(4УКР)
Д 58
Довженко, Олександр Петрович.Зачарована Десна : кіноповісті, оповідання, щоденник / О. П. Довженко. - Харків : Фоліо, 2008. - 287 с. - (Українська література).
б/ф 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30

ст 84.4УКР
Д 58
Довженко, Олександр Петрович (1894-1956). Зачарована Десна : кіноповість, оповід., щоденник / О. П. Довженко. - Харків : Фоліо, 2007. - 287 с. - (Українська література).
ЦДБ(с), б/ф 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30

с 84.4УКР
Д 58
Довженко, Олександр Петрович (1894-1956).Зачарована Десна : [для серед. та ст. шк. віку] / О. П. Довженко; [упоряд. О. М. Таранченко]. - К. : Школа, 2006. - 144 с.
ЦДБ(с)

с 84(4УКР)
Д 58
Довженко, Олександр Петрович (1894-1956).Зачарована Десна / О. П. Довженко; [упорядк. О. М. Таранченко]. - К. : Школа, 2006. - 144 с. - (Хрестоматія школяра).
б/ф 11

ст 84.4УКР
Д 58
Довженко, Олександр Петрович. Україна в огні : кіноповість / О. П. Довженко ; передм. О. Підсухи. - К. : Україна, 2004. - 144 с. : ілюстр.
б/ф 25, 26

Щасливий я, що лічив у тобі зорі на пере­кинутому небі, ще й досі, дивлячись часом униз, не втратив щастя бачити оті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах.
                               О. Довженко   «Зачарована Десна»

ст 84.4УКР
Д 44
Дивосвіт "Веселки" : антологія літератури для дітей та юнацтва. В 3 т. Т. 2 : Українська література. - К. : Веселка, 2005. - 703 с.
ЦДБ(с), б/ф 16

ст 84.3(4УКР)
З-80
Золотий гомін : хрестоматія з української літератури для 11 класу / упоряд. О. Непорожній. - 2-ге вид. - К. : Освіта, 1997. - 623 с.
ЦДБ(с)

ст 84(4УКР)я7
С 75
Срібний птах : навч. посіб. : хрестоматія з укр. літ. для 11 кл. загальноосвітніх навч. закл. Ч. 2 / упоряд.: Г. Семенюк, М. Ткачук, А. Гуляк. - К. : Освіта, 2004. - 576 с.
ЦДБ(с), б/ф 08, 16, 24

с 83.3(4УКР)я7
У 45
Українська література : хрестоматія : 6 кл. / упоряд.: Л. М. Бездідко, І. В. Ткаченко. - Харків : Ранок : Веста, 2006. - 320 с. : ілюстр.
ЦДБ(с), б/ф 16

с 84.4УКР
У 45
Українська література : хрестоматія : для учнів 5-6 кл. загальноосвітніх шкіл / упоряд.: Н. Левчик, О. Камінчук ; [відпов. за вип. А. Короб]. - К. : ЛДЛ, 2004. - 879 с.
ЦДБ(с), б/ф 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 28, 30

ст 84.4УКР
У 45
Українська література : хрестоматія для 11 кл. / упоряд. Р. В. Мовчан. - 2-ге вид., перероб. та допов. - К. : Ірпінь : Перун, 2007. - 688 с.
б/ф 28

с 83.3(4УКР)
У 74
Усі твори за шкільною програмою у стислому викладі : укр. і зарубіжна література : 5-11 кл. / [авт.-уклад.: Н. В. Хаткіна, О. А. Росінська]. - Донецьк : БАО, 2007. - 608 с. -
ЦДБ(с), б/ф 02, 10

ст 84(4УКР)
Х 20
Харахоріна, Тетяна Олександрівна. Українська література : хрестоматія : 11 кл. / ред. Л. І. Куриленко. - Донецьк : БАО, 2005. - 896 с.
ЦДБ(с), б/ф 02, 04

ЛІТЕРАТУРА ПРО О. П. ДОВЖЕНКА

 Я син свого часу, і весь належу cучасникам своїм.                                        О. Довженко

ст 63.3(4УКР)
С 81
100 великих українців. - К. : Арій, 2008. - 496 с. : фотоілюстр.
ЦДБ(с), б/ф 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30

В 63.3(0)я7
І-90
Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник / за ред. С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. - 5-те вид., випр. та допов. - К. : Знання-Прес, 2004. - 358 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с.355-357.
ЦДБ(с)

ст 63.3(4УКР)
М 48
Мельничук, Георгій.1000 незабутніх імен України / Г. Мельник ; [худож. Ю. А. Демидьонок ; ред. І. М. Андрусяк]. - К. : Школа, 2005. - 288 с. : ілюстр. - (1000).
ЦДБ(с), б/ф 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10

ст 63.3(4УКР)
С 81
Сто найвідоміших українців / [авт. ст.: Х. Бедрик-Білан та інші ; під. заг. ред. Ю. Павленка] . - Вид. 3-тє, випр. та допов. - К. : Автограф : Орфей, 2005. - 640 с. : ілюстр. - (100 найвідоміших).
б/ф 08, 28

В 63.3(4УКР)я7
Р 33
Реєнт, О. П. Україна між світовими війнами (1914-1939) : події, люди, документи… : навч. посіб. / ред.: Л. Г. Мірошниченко, Н. В. Сойко. - К. : Школа, 2004. - 544 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с.529-537.
ЦДБ(с)

ст 63.3(4УКР)6-8я2
К 49
Клімов, Андрій Анатолійович.Великі українці. - Харків : Веста : Ранок, 2008. - 128 с. : ілюстр. - (Дитяча енциклопедія).
б/ф 02, 04

ст 63.3(4УКР)6-8я2
К 49
Клімов, Андрій Анатолійович.Україна : видатні постаті. - Харків : Веста : Ранок, 2008. - 128 с. : ілюстр. - (Дитяча енциклопедія).
ЦДБ(с), б/ф 14, 24, 28

ст 83.3
У 74
Усі українські письменники / [упоряд.: Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева]. - Харків : Торсінг плюс, 2008. - 384 с. - (Іду на урок). - Пристат. бібліогр.
ЦДБ(с), б/ф 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30

ст 83.3я7
Р 65
Розстріляне Відродження : [хрестоматія] / упоряд.: Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева . - Харків : Торсінг плюс, 2008. - 608 с. : ілюстр. - (Іду на урок).
ЦДБ(с), б/ф 02, 04, 08, 09, 10, 14, 16

ст 83.3(4УКР)
П 99
50 знаменитых украинских книг / [ред. И. Д. Клугман]. - Харьков : Фолио, 2004. - 509 с.
ЦДБ(с), б/ф 04

ст 83.3(4УКР)
У 45
Українська література : 10-11кл.: довідкові матеріали / авт.-уклад. Н. В. Степаненко. - К. : Школа, 2005. - 96 с. - (Шкільна шпаргалка).
ЦДБ(с), б/ф 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30

ст 83.3(4УКР)
У 74
Усі українські письменники : біографічний нарис : літературно-художній огляд : перелік основних творів... / [упоряд.: Ю. Хізова, В. Щоголева ; ред. С. Миценко]. - Харків : Торсінг плюс, 2009. - 384 с. : портр. - (Іду на урок). - Пристат. бібліогр.
ЦДБ(с)

с 83.3(4УКР)я2
Л 64
Література України / [авт.-упоряд.: В. Скляренко, Я. Батій ; іл. Г. Беззубова ; ред. Н. Фоміна]. - Харків : Фоліо, 2009. - 319 с. : ілюстр., фотогр. - (Дитяча енциклопедія).
ЦДБ(с), б/ф 04, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 28, 30

с 83.3(4УКР)я2
Л 64
Література України : для дітей середнього шкільного віку / [авт.-упоряд.: В. М. Скляренко, Я. О. Батій ; іл. Г. В. Беззубова ; голов. ред. Н. Є. Фоміна]. - Харків : Фоліо, 2006. - 319 с. : ілюстр., фотогр. - (Дитяча енциклопедія).
б/ф 26

ст 83.3(4УКР)я2
У 74
Усі письменники і народна творчість : [довідник] / [авт.: І. Н. Черсунова, Р. Б. Шутько [та ін.] ; ред. Д. В. Марков]. - К. : Майстер-клас, 2007-2008. - 864 с.
ЦДБ(с), б/ф 02, 04, 08, 09, 10, 14, 19, 24, 26, 28

с 84(4УКР)
Д 36
Дерманський, Сашко.Сашко Дерманський про Авіценну, Олександра Суворова, Олександра Довженка, Уолта Диснея, Пеле / [ред. О. Муранова ; худож. Ю. Толмачова]. - К. : Грані-Т, 2007. - 112 с. : ілюстр. - (Життя видатних дітей).
ЦДБ(с), б/ф 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30

с 92я7
В 27
Великий довідник школяра : 5-11 кл. : [гуманітарні науки]. Ч. 1 : Історія України ; Українська література ; Українська мова. - [Харків] : [Школа], [2004]. - 528 с.
ЦДБ(с)

 
***

 Він лишився як дерево, що вічно цвіте, вічно плодоносить, як великий мислитель, який може стояти поряд із Сократом  і Гомером.

                                       А. Малишко

Адаменко, Микола. Сосниця у серці України : [містечко Сосниця (Чернігівська область)] / М. Адаменко// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 20 (травень). - Шкільний туризм. - Вип. 5. - С. 13-16.

Бойчук, Тетяна.Використання джерел під час вивчення біографії Олександра Довженка / Т. Бойчук// Дивослово. - 2011. - № 10. - С. 17-23. - Бібліогр.: с. 23.

Гирич, Леся.Щоб перевірити знання... : бліц-конкурс на уважного читача / Л. Гирич

// Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 1-2. - С. 107-110.

Гриневич, Володимир.Ще раз про "затемнені" сторінки з життя Олександра Довженка / В. Гриневич// Всесвітня література та культура. - 2008. - № 12. - С. 5-9. - Бібліогр.: с. 9.

Денисюк, Любов.Застосування проектних технологій на уроках української літератури / Л. Денисюк// Українська мова та література (Шкільний світ). - 2010. - № 17-18. - С. 3-32. - Бібліогр.: с. 22.

Дятленко, Т.Віртуальна екскурсія до джерел таланту Олександра Довженка / Т. Дятленко // Всесвітня література та культура. - 2009. - № 4. - С. 30-35. - Бібліогр.: с. 35.

Дятленко, Т. Специфіка аналізу пейзажів у кіноповісті Олександра Довженка "Зачарована Десна" / Т. Дятленко// Всесвітня література та культура. - 2010. - № 4. - С. 18-21. - Бібліогр.: с. 21.

Кашуба, Є. І."Є воля до життя - є людина!" : урок компаративного аналізу за творами Дж. Лондона "Жага до життя" та О. Довженка "Воля до життя" / Є. І. Кашуба // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - № 2. - С. 47-50.

Ключник, Надія. Друга світова війна у дзеркалі української та німецької літератури : Г. Белль "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..." і О. Довженко "Воля до життя" / Н. Ключник // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2011. - № 6 (лютий). - С. 16-19.

Корнелюк, Ірина.Горе закохалося в нашу жінку... : урок відвертих вражень за кіноповістю Олександра Довженка "Україна в огні" (11 клас) / І. Корнелюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 9. - С. 54-55.

Матюшкіна, Т.Незабутні "чари дитинства" у творах О. Довженка "Зачарована Десна" та Р. Бредбері "Кульбабове вино" / Т. Матюшкіна // Всесвітня література та культура. - 2009. - № 1. - С. 27-29. - Бібліогр.: с. 29.

Матющенко, Анжела.Довженко між богами і демонами / А. Матющенко // Слово і час. - 2010. - № 2. - С. 109-113. - Бібліогр.: с. 113. - Рец. на кн.: Тримбач, С. Олександр Довженко: Загибель богів. Ідентифікація автора в національному часо-просторі / С. Тримбач. - Вінниця : Глобус-прес, 2007. - 800 с.

Мороз, Лариса. Любов і біль: таємниці літературного формотворення / Л. Мороз // Слово і час. - 2010. - № 10. - С. 34-41. - Бібліогр.: с. 41.

Никитюк, Людмила.Усі ми родом із дитинства... : урок любові до навколишнього світу у 6 класі / Л. Никитюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 11-12. - С. 18-21.

Олександр Довженко : (учнівський проект з української літератури) // Джерело. - 2009. - № 35-36. - С. 4-5.

Осипчук, Наталія."Я жив для добра і любові" : урок української літератури в 11 класі з використанням стратегій ЧПКМ / Н. Осипчук // Дивослово. - 2010. - № 11. - С. 17-20.

Пригоровська, Л. Народність Олександра Петровича Довженка : 25 листопада 2006 року-50 років від дня смерті / Л. Пригоровська, В. Пригоровський // Шкільна бібліотека. - 2006. - № 10. - C. 33-38.

Решодько, Лідія.Експресія думки, образу, деталі в "Зачарованій Десні" О. Довженка і на картинах М. Приймаченко : 11 клас / Л. Решодько // Дивослово. - 2012. - № 1. - С. 16-19.

Русанова, Олена. О. Довженко. Кіноповість "Україна в огні" - твір про трагедію українського народу : 11-й клас : [конспект уроку] / О. Русанова // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2010. - № 41-42. - С. 15-19.

Русанова, Олена.О. Довженко. "Мати" : урок позакласного читання : 8-й клас / О. Русанова // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2010. - № 41-42. - С. 24-26.

Русанова, Олена."Щоденник" О. Довженка - документ доби : 11-й клас : [конспект уроку] / О. Русанова // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2010. - № 41-42. - С. 20-23. - Бібліогр.: с. 23.

Татарчук, Людмила. "Україна в огні" - твір про трагедію українського народу : урок з використанням інноваційних технологій : 11-й клас / Л. Татарчук // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2010. - № 41-42. - С. 27-29. - Бібліогр.: с. 29.

 [Творчі доробки вчителів української літератури] // Все для вчителя. - 2010. - № 34-35. - С. 9-108.

Тимків, Надія. Авторська позиція Олександра Довженка / Н. Тимків // Українська мова та література. - 2009. - № 38. - С. 3-12. - Бібліогр.: с. 12.

Тиждень української літератури : запропонуйте учням / В. М. Битько [та ін.] // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2012. - № 18. - С. 4-19.

Фомина, Ирина. Первый поэт кинематографа / И. Фомина // Семейная газета НИКА. - 2009. - 10 сент. - С. 4.

Харківська, Н. І.Готуємось до ЗНО-2012 : персоналії : [спецвипуск] / Н. І. Харківська, О. О. Івакін // Історія та правознавство. - 2012. - № 7. - С. 3-39.

Хархун, Валентина. Ревізійна модель війни : "Україна в огні" Олександра Довженка / В. Хархун // Дивослово. - 2011. - № 5. - С. 45-49.

Цікаві місця Чернігівщини : Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник Михайла Коцюбинського : Сосницький літературно-меморіальний музей Олександра Довженка // Позакласний час. - 2008. - № 11. - С. 115-120.

Я народився і жив для добра і любові... : до 120-річчя від дня народження О. П. Довженка (1894-1956) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - К., 2014. - № 3, 2014. – С. 88-98. - Бібліогр.: с. 95-98.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

Аналіз повісті Олександра Довженка «Україна в огні» [Електронний ресурс]. http://onlyart.org.ua/?page_id=29142 . - Назва з екрана. - Дата звернення: 23.07.14.

Біографія Олександра Довженка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://korolenko.kharkov.com/Dovgenko2.html. - Назва з екрана. - Дата звернення: 23.07.14.

Біографія:Олександр Довженко (1894- 1956) [Електронний ресурс]. - http://www.parta.com.ua/ukr/stories/writers/13/. - Назва з екрана. - Дата звернення: 23.07.14.

Олександр Довженко (1894- 1956).Біографія [Електронний ресурс]. -http://www.ukrlitzno.com.ua/oleksandr-dovzhenko-1894-1956-biografiya/. - Назва з екрана. - Дата звернення: 23.07.14.

Олександр Довженко. Зачарована Десна [Електронний ресурс]. - http://lib.ru/SU/UKRAINA/DOVZHENKO/zacharov.txt_with-big-pictures.html. - Назва з екрана. - Дата звернення: 23.07.14.

Олександр Довженка -Україна в огні [Електронний ресурс]. - http://www.ukrclassic.com.ua/katalog/d/dovzhenko-oleksandr/197-oleksandr-dovzhenko-ukrajina-u-vogni. - Назва з екрана. - Дата звернення: 23.07.14.

Олександр Довженко. Україна в огні. Скорочено [Електронний ресурс]. - http://www.ukrlitzno.com.ua/oleksandr-dovzhenko-ukraїna-v-ogni-skorocheno/. - Назва з екрана. - Дата звернення: 23.07.14.

Олександр Довженко – Щоденник [Електронний ресурс]. http://www.ukrclassic.com.ua/katalog/d/dovzhenko-oleksandr/198-oleksandr-dovzhenko-shchodennik. - Назва з екрана. - Дата звернення: 23.07.14.

Олександр Довженко. Щоденник 1941-1956 [Електронний ресурс]. http://www.ukrlit.vn.ua/short/k7zgg.html. - Назва з екрана. - Дата звернення: 23.07.14.

Розвиток кіномистецтва. Олександр Довженко і його культурна спадщина [Електронний ресурс]. - http://k-ua.net/розвиток-кіномистецтва-олександр-до/. - Назва з екрана. - Дата звернення: 23.07.14.