ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ДИТЯЧОГО ЧИТАННЯ
ДО 120-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
МАКСИМА ТАДЕЙОВИЧА РИЛЬСЬКОГО
(1895-1964)

Все для людини і завжди з людиною —
цей заповіт Рильський проніс крізь бурю
і сніг, крізь усе своє життя.
М. Стельмах

Максим Тадейович Рильський народився 19 березня 1895 року в Києві. Його батько, етнограф, громадський діяч і публіцист Тадей Рильський, був сином багатого польського пана Розеслава Рильського і княжни Трубецької. Один з предків Рильських у XVII столітті був київським міським писарем, інший - генеральним губернатором Білоцерківського староства в часи Коліївщини.
Батько поета, Тадей Рильський, разом із Володимиром Антоновичем та групою інших польських студентів вирішили присвятити себе вивченню історії України й віддати своє життя народу, серед якого жили. В історії цей рух відомий як рух хлопоманів. Тадей Рильський опублікував чимало статей про Коліївщину, побут, звичаї, фольклор українського народу.
Синові він передав у спадок аристократичну культуру, почуття власної незалежності та віри в себе. Мати Максима Рильського, Меланія Федорівна, була простою селянкою з села Романівки (нині Попільнянського району Житомирської області). Вона передала синові рідну мову, пісню, той особливий ліризм, яким пройнята вся творчість поета.
1902 року помер батько, і родина переїхала з Києва в Романівку. Максим спершу навчався в домашніх умовах, потім - у приватній гімназії в Києві. Змалку познайомився з композитором М. Лисенком, етнографом, дослідником і збирачем українських народних дум та пісень Д. Ревуцьким, актором і режисером П. Саксаганським, етнографом та фольклористом О. Русовим, які справили на нього великий вплив. Деякий час він жив і виховувався в родинах М. Лисенка та О. Русова. Він не знав злиднів, любив природу, захоплювався мисливством.
Після приватної гімназії Рильський у 1915-1918 роках навчався на медичному факультеті Київського університету Св. Володимира, потім - на історико-філологічному факультеті Народного університету в Києві, заснованому за гетьмана Павла Скоропадського, але жодного з них не закінчив. Займався самоосвітою, вивченням мов, музикою. З 1919 по 1929 рік вчителював у селі, зокрема й у Романівці, а також у київській залізничній школі, на робітфаці Київського університету та в Українському інституті лінгвістичної освіти.
Писати вірші М. Рильський почав із 7 років, і все набуте в гімназії відбивалось в його ранній ліриці. Максимові було лише 15 років, коли в Києві вийшла перша книжка його поезії «На білих островах» (1910). Першою вже зрілою, що визначила появу видатного поета, була збірка «Під осінніми зорями» (1918, перевидана у скороченому вигляді в 1926 р.).
У 1920-х роках М. Рильський належав до мистецького об'єднання неокласиків. Своєю творчістю він не реагував на політичні події і протягом 1920-х років цілковито ізолювався від радянської дійсності, лише подеколи в одвертій формі (наприклад, у вірші «На світі є співучий Лянґедок») чи у вигляді іронічних «відступів» (як у «Чумаках» чи поемі «Сашко») виявляв обурення проти ідейно-політичної та літературної атмосфери, що панувала тоді.
В цей період вийшло десять книжок поезій, серед яких «Синя далечінь» (1922), «Поеми» (1925), «Крізь бурю і сніг» (1925), «Тринадцята весна» (1926), «Гомін і відгомін», «Де сходяться дороги» (1929), та декілька книжок поетичних перекладів, зокрема 1927 року - переклад поеми Адама Міцкевича «Пан Тадеуш».
Така поведінка поета викликала гострі напади офіційної критики, що врешті закінчилося арештом НКВД у 1931 році, після чого він майже рік просидів у Лук'янівській тюрмі. Його товариші-неокласики М. Драй-Хмара, П. Филипович, М. Зеров були репресовані й загинули в концтаборах.
Після ув'язнення, з 1931 року творчість Рильського зазнає змін, і в збірці «Знак терезів» (1932) проголосив активне сприйняття радянської дійсності, завдяки чому він єдиний з неокласиків урятувався від сталінського терору і був зарахований до числа офіційних радянських поетів. Його творчість поділилася на два річища — офіційне та ліричне, в останньому йому вдавалося створити незалежні від політики, суто мистецькі твори, які пережили його.
У радянську добу Максим Тадейович написав тридцять п’ять книжок поезій, кращі серед яких - «Знак терезів» (1932), «Літо» (1936), «Україна», «Збір винограду» (1940), «Слово про рідну матір», «Троянди й виноград» (1957), «Голосіївська осінь», «Зимові записи» (1964), чотири книжки ліро-епічних поем, багато перекладів зі слов’янських та західноєвропейських літератур, наукові праці з мовознавства та літературознавства.
У роки Великої Вітчизняної війни його поезія почала відроджуватись, зазвучала по-новому, справді натхненною мовою. Патріотичні твори М. Рильського «Слово про рідну матір» і багато інших гаряче сприймались і на фронті, і в тилу. В 1943 р. його обрано академіком.
У повоєнні десятиліття у житті поета були трагічні часи. Безжально несправедлива критика, відкрите політичне гоніння. Але були й роки високого творчого піднесенн, які сам поет назвав добою свого «третього цвітіння», на жаль останнього, передзимного…
Творче відродження поета припадає на пам’ятну «відлигу» в житті суспільства, що почалася в середині 50-х років. Поетичні збірки цього останнього періоду в житті М. Рильського «Троянди й виноград» (1957), «Далекі небосхили» (1959), «В затінку жайворонка» (1961) та інші - гідно вивершують його творчу біографію.
У 1944-1964 роках Максим Рильський був директором Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН України. В 1960 р. йому було присуджено Ленінську премію, у 1943, 1950 рр. - Державну премію СРСР.
М. Рильський - один з найвидатніших в українській та світовій літературі майстрів художнього перекладу російської, польської та французької літератур, які він досконало знав і любив. У російській літературі предметом його творчих захоплень був О. С. Пушкін, з творів якого він переклав кілька поем, зокрема і роман у віршах «Євгеній Онєгін» та поему «Мідний вершник», багато ліричних віршів, низку перекладів він здійснив з поезії І. Крилова, М. Лермонтова, М. Некрасова, В. Брюсова, у співавторстві переклав «Лихо з розуму» О. Грибоєдова.
У польській літературі його увагу привертали великі романтики ХІХ ст. - А. Міцкевич, Ю. Словацький, Ю. Тувім, у французькій - П. Корнель, Ж. Расін, Ж.-Б. Мольєр, Вольтер, В. Гюго та інші. А ще були «Король Лір» та «Дванадцята ніч» В. Шекспіра, численні зразки лірики Й. Гете, Г. Гейне та переклад сучасною українською мовою «Слова про Ігорів похід».
Помер Максим Тадейович Рильський 24 липня 1964 року. Поховано його в Києві, на Байковому кладовищі.

***

Матеріали інформаційного бібліографічного списку літератури можна використати організаторам дитячого читання для підготовки до проведення уроків української літератури, позакласних заходів, присвячених життю та творчості письменника, популяризації української книги.
Запропоновану літературу можна знайти у фондах Дніпропетровської централізованої системи бібліотек для дітей.

ТВОРИ ПИСЬМЕННИКА:

У слові рідному велика сила є,
Що розбива граніт і золото кує...
М. Т. Рильський

с 84(4УКР)
Р 50
Рильський, Максим Тадейович. Спинилось літо на порозі / [передм. Л. Ліщинської ; худож. С. Железняк]. - К. : Школа, 2006. - 176 с. : ілюстр. - (Хрестоматія школяра).
ЦДБ(с), б/ф 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30

ЛІТЕРАТУРА ПРО ПИСЬМЕННИКА:

ст 83.3(4УКР)
А 23
Агеєва, Віра. Мистецтво рівноваги : Максим Рильський на тлі епохи / В. Агеєва ; [ред. С. Бартош ; худож. С. Лук'яненко]. - К. : Книга, 2012. - 392 с. : ілюстр. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
б/ф 14

с 84(4УКР)
Д 33
Денисенко, Лариса. Лариса Денисенко про Ісадору Дункан, Максима Рильського, Ігора Стравінського, Астрід Ліндгрен, Джонні Хрістофера Деппа ІІ / [худож. О. Гаврилова]. - К. : Грані-Т, 2008. - 128 с. : ілюстр. - (Життя видатних дітей).
б/ф 09, 28

ст 63.3(4УКР)
М 48
Мельничук, Георгій. 1000 незабутніх імен України / Г. Мельничук ; худож. Ю. А. Демидьонок. - К. : Школа, 2005. - 288 с. : ілюстр. - (1000).
ЦДБ(с), б/ф 02, 04, 06, 08

ст 83.3(4УКР)
Р 50
Рильський, Богдан Максимович. Мандрiвка в молодiсть батька / Б. М. Рильський ; передм. Л.Новиченка; післямова Н.Підпалої. - 2-ге вид., допов. - К. : Київська правда, 2004. - 144 с. : 24 окр. арк. фотогр.

ст 83.3я7
Р 65
Розстріляне Відродження : [хрестоматія] / упоряд.: Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева . - Харків : Торсінг плюс, 2008. - 608 с. : ілюстр. - (Іду на урок).
ЦДБ(с), б/ф 02, 04, 08, 09, 10, 14, 16

ст 84.4УКР
У 45
Українські поети ХХ століття : Павло Тичина, Максим Рильський, Володимир Сосюра / [уклад. А. Я. Бельдій]. - К. : Наукова думка, 2006. - 256 с. - (Бібліотека школяра).
ЦДБ(с), б/ф 02, 03, 09, 14, 16, 17, 19, 24, 26, 28, 30

ст 83.3я7
У 74
Усі письменники і народна творчість : [довідник] / [авт.: І. Н. Черсунова, Р. Б. Шутько та інші ; голов. ред. Д. В. Марков]. - К. : Майстер-клас, 2007-2008. - 864 с.
ЦДБ(с), б/ф 02, 04, 08, 09, 10, 14, 19, 24, 26, 28

ст 83.3я7
У 74
Усі українські поети / [упоряд.: Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева]. - Харків : Торсінг плюс, 2008. - 448 с. - (Іду на урок). - Пристат. бібліогр.
ЦДБ(с), б/ф 02, 03, 04, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 19, 24, 26, 28

ст 83.3
У 74
Усі українські письменники / [упоряд.: Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева]. - Харків : Торсінг плюс, 2008. - 384 с. - (Іду на урок). - Пристат. бібліогр.
ЦДБ(с), б/ф 02, 04, 09, 10, 24

ст 83.3(4УКР)
У 74
Усі українські письменники : біографічний нарис : літературно-художній огляд : перелік основних творів... / [упоряд.: Ю. Хізова, В. Щоголева ; ред. С. Миценко]. - Харків : Торсінг плюс, 2009. - 384 с. : портр. - (Іду на урок). - Пристат. бібліогр.
ЦДБ(с)

***

Бабенко, В. М. Максим Рильський - теоретик і практик українського перекладу / В. М. Бабенко // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 3. - С. 51-53. - Бібліогр. : с. 53.

Богосвятська, А. І. Особливості перекладу поеми О. С. Пушкіна "Мідний Вершник" М. Рильським: синкретичний стиль, образ автора, поетичний дух : (матеріали до уроку компаративного аналізу) / А. І. Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2013. - № 5. - С. 31-34. - Бібліогр.: с. 34.

Братко, В. О. М. Т. Рильський - автор і перекладач сонетної форми. Основні поняття про теорію і практику перекладу : матеріал до проведення спецкурсу / В. О. Братко // Зарубіжна література в школах України. - 2010. - № 3. - С. 26-30. - Бібліогр.: с. 30.

Дем'яненко, О. М. Образ Мадонни, матері, жінки в італійському живопису епохи Відродження : літературно-мистецький салон / О. М. Дем'яненко // Зарубіжна література в школах України. - 2007. - № 11. - С. 54-59. - Бібліогр.: с. 59.

Дроздовський, Дмитро. Поетичний світ Максима Рильського / Д. Дроздовський // Українська культура. - 2008.-№ 3. - С. 36-38.

Захарова, Галина. Сини гармонії : О. С. Пушкін в житті і творчості М. Т. Рильського / Г. Захарова // Шкільна бібліотека плюс. - 2009. - № 20. - С. 24-25.

Качак, Тетяна. Література для дітей та юнацтва у 20-х роках XX століття : літературознавство і компаративістика / Т. Качак // Дивослово. - 2014. - № 11. - С. 46-53. - Бібліогр.: с. 53.

Ленська, С. Образ Богородиці в українській поезії 20 століття / С. Ленська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2010. - № 1. - С. 2-7. - Бібліогр.: с. 7.

Ленська, Світлана. Та, що дала надію на майбутнє : образ Богородиці в українській поезії 20 ст. / С. Ленська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2009. - № 3. - С. 92-101. - Бібліогр.: с. 101.

Майборода, Ірина. Розстріляне відродження : історія України, 10 кл. / І. Майборода // Історія України (Шкільний світ). - 2009. - № 13. – С. 16-22.

Музею Максима Рильського виповнилось 45 років // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 6. - С. 31.

Николайчук, Л.Г. Урок розвитку зв’язного мовлення "Незгасний вогонь Прометея" : образ титана Прометея у світовій літературі : 8 клас / Л. Г. Николайчук // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 7-8. - С. 83-87.

Півень, Н. Максим Тадейович Рильський : вечір-портрет / Н. Півень // Шкільна бібліотека. - 2006.- № 20. - C.25-28.

Сидяченко, Наталя. Кримські почуття, ув'язнені у форму сонета / Н. Сидяченко // Слово і час. - 2009. - № 9. - С. 96-102. - Бібліогр.: с. 102.

Силенко,О. В. Максим Рильський - вірний лицар рідної мови / О. В. Силенко // Шкільна бібліотека. - 2009.-№ 6. - С. 6-8.

Хмельницька, Олена. Вивчаємо трагедію Есхіла "Прометей закутий" / О. Хмельницька // Зарубіжна література в школах України. - 2012. – № 9. - С. 36-39.

Челышева, Ирина. "Памятник" в поэзии Горация, В. Шекспира, А. Пушкина, М. Рыльского и других / И. Челышева // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2007. - № 44. - С. 24-27. - Бібліогр.: с. 27.

Янкович, О. В. Взаєморозвиток та взаємовплив польського, російського та українського романтизму : матеріали до проведення факультативу "Романтизм у контексті світового літературного процесу" : [матеріали до факультативу] / О. В. Янкович, І. Д. Ханчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2012. - № 3. - С. 2-22. - Бібліогр.: с. 8, 13, 17, 22. - Продовж. Початок № 2, 2012.

Янкович, О. В. Матеріали до факультативу "Романтизм у контексті світового літературного процесу" : (світова та українська література). Заняття № 3 : Змалювання природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі у поезіях Г. Гайне, М. Рильського, П. Тичини / О. В. Янкович, І. Д. Ханчук // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 9. - С. 51-53. - Бібліогр.: с. 53. - Продовж. Початок № 4, № 5, № 6, № 7-8, 2011.

Янкович, О. В. Факультативний курс "Романтизм у контексті світового літературного процесу" для учнів загальноосвітніх навчальних закладів у контексті допрофільної гуманітарної підготовки : 9 клас : [матеріали до факультативу] / О. В. Янкович, І. Д. Ханчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2012. - № 2. - С. 2-40. - Бібліогр.: с. 4, 9, 12, 17, 21, 25, 29, 35, 40.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ:

Біографія : Максим Рильський [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.parta.com.ua/ukr/stories/writers/198/. – Назва з екрану.

Вірші Максима Рильського [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://onlyart.org.ua/?page_id=7156. – Назва з екрану.

Максим Рильський : Біографія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=131&type=biogr. – Назва з екрану.

Максим Рильський. Біографія. Твори [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrlit.vn.ua/author/rilsky.html. – Назва з екрану.

Максим Рильський. Твори [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://poetry.uazone.net/rylsky/. – Назва з екрану.

Максим Рильський : Творчість [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=131&type=tvorch. – Назва з екрану.

Рильський Максим Тадейович [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://lib.zt.ua/node/1172. – Назва з екрану.

Творчість Максима Рильського [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrlib.com.ua/books/printthebook.php?id=6&bookid=1. – Назва з екрану.


Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Russian Spanish
ШАНОВНІ ВІДВІДУВАЧІ ! БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДІТЕЙ ПРАЦЮЮТЬ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ. ПІДГОТУЄМО МАТЕРІАЛИ ЗА ВАШИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ. ЧЕКАЄМО НА ВАШІ ЗАПИТИ

 • Бібліотека-філія № 6

  Фантастична мандрівка у "Світ казки чарівної"

 • Бібліотека-філія № 4

  Персональна виставка "Мистецький простір Європи та світу"

 • Бібліотека-філія № 2

  Гостюємо у казок!!! День казки

 • Бібліотека-філія № 3

  Бесіда-порада для підлітків "Доброта зближує серця"

 • Центральна бібліотека для дітей

  Центральна бібліотека для дітей влаштувала незабутнє свято для своїх читачів: переможців конкурсу "Книжкова веселка"