ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ДИТЯЧОГО ЧИТАННЯ
ДО 180-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ПИСЬМЕННИКА

Слід, що його залишив він в етнографії, заслуги його такі великі,
що їх вистачило б і на декількох професіональних вчених
Ф. Вовк

 27 січня 2019 року виповнюється 180 років від дня народження Павла Платоновича Чубинського – відомого вченого-етнографа, поета і журналіста, юриста, активного діяча українського національного руху на Правобережній Україні, автора тексту українського національного гімну «Ще не вмерла Україна».
Народився Павло Платонович Чубинський 27 січня 1839 р. на хуторі Чубинський Полтавської губернії, (тепер Чубинське, Київської області), у небагатій дворянській сім'ї.
Ще змалку Павло захоплювався географією, мряв про далекі подорожі. Після закінчення другої Київської гімназії вступив на юридичний факультет Петербурзького університету. Там познайомився з Георгієм Семеновим Тянь-Шанським, Миколою Пржевальським та Миколою Миклухо-Маклаєм.
У студентські роки юнак брав участь у діяльності петербурзької української громади. Був автором журналу «Основа», де познайомився з Тарасом Шевченком, Миколою Костомаровим. Після мітингу проти розправи над учасниками варшавської маніфестації Чубинського виключили з університету, і він деякий час жив на Чернігівщині, у селі Ропша.
У 1861 р. захистив в Петербурзі дисертацію «Нариси народних юридичних звичаїв і понять з цивільного права Малоросії» й одержав вчений ступінь кандидата правознавства.
Повернувшись в Україну, впродовж 1861-1862 рр. пише статті для «Основи»: «Значення могорича у договорі, господарські товариства, найм робітників», «Український спектакль у Чернігові», «Два слова про сільське училище», «Ярмарок у Борисполі», співпрацює з «Чернігівським листком», де публікує матеріал «Декілька слів про значення казок, прислів'їв та пісень для криміналіста», та з «Київськими губернськими відомостями», в яких побачила світ його «Програма для вивчення народних юридичних звичаїв у Малоросії» (1862).
У цей час Павло Платонович намагався відкрити безкоштовну сільську школу в Борисполі, але не добився дозволу влади. У 1862 р. в Києві кілька українофільських гуртків об'єдналися в Громаду, серед перших членів якої були Павло Чубинський, Володимир Антонович, Павло Житецький, Тадей Рильський тощо. Проти Громади невдовзі було заведено кримінальну справу, почалося слідство.
Восени 1862 р. Павло Чубинський пише вірш «Ще не вмерла Україна», що став національним гімном українського народу. Вперше вірш опублікували у часописі «Мета», у грудні 1863 р.
20 жовтня шеф жандармів князь Долгоруков дав розпорядження вислати Чубинського на проживання в Архангельську губернію під нагляд поліції.
Через рік П. Чубинський оселився в Архангельську, де працював слідчим, потім секретарем статистичного комітету, редактором губернської газети, чиновником з особливих доручень при губернаторі.
На засланні Павло Платонович провів майже сім років. За ці роки українець Чубинський зробив чимало для російської науки, зокрема написав дослідження про ярмарки в Архангельському краї, про смертність на Архангельщині, про Печорський край, торгівлю в північних губерніях Росії, дослідив юридичні звичаї в губернії, тощо.
Його статистико-економічні дослідження Архангельської губернії були такими цінними, що губернатор князь Гагарін просив нагородити засланця орденом Св. Станіслава. Цар ідею підтримав.
П. Чубинський очолював експедицію з вивчення Печорського краю і Заполярного Уралу. За його ініціативою була відправлена експедиція навіть на Нову Землю.
У 1869 р. Павло Платонович отримав дозвіл повернутися в Україну й очолив етнографічно-статистичну експедицію Російського географічного товариства в Південно-Західному краї. Протягом двох років експедиція досліджувала Київську, Волинську, Подільську губернії, частину Мінської, Гродненської, Люблінської, Седлецької губерній та Бессарабію, де проживали українці.
Чубинський записав майже чотири тисячі обрядових пісень, триста казок, у шістдесяти місцевостях зафіксував і опрацював говірки, звичаї, повір'я, прикмети. З книг волосних та земських судів, староств та управ він вибрав безліч матеріалів, які представляли характерні типи відносин між людьми, виявляли залишки стародавніх звичаїв, повір'їв, звичаєвого права, дохристиянських вірувань українського народу, їх залишки й органічне поєднання староукраїнської, дохристиянської та християнської культур.
Особливу увагу вченого привертали головні події людського життя – народження, одруження, проводи в рекрути, смерть людини, і Чубинський на багатьох яскравих прикладах показав велику естетичну наснаженість і гуманістичну значущість обрядових дійств під час цих подій.
Завдяки експедиції Чубинського збереглися матеріали про стан торгівлі в різних місцевостях, бджолярства, тютюнництва, виноробства, шовківництва, броварства.
У період близько 1869-1871 рр. Чубинський обробив та підготував до друку «Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край» у семи томах.
«Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край» були явищем величезної ваги в історії української культури. Вони показали світові яскраві взірці вияву вроджених якостей духу українців, величну простоту, безпосередність і водночас глибоку емоційність, естетичну наснаженість, силу поетичного чуття, яскравість барв народної поезії та пісні – те головне, що відрізняє український народ серед інших слов'янських народів. Микола Лисенко поклав на ноти видані у «Працях» мотиви весільних та інших обрядових пісень Бориспільщини.
Етнографічні праці Павла Чубинського були високо оцінені вітчизняними й міжнародними науковими колами. У 1873 р. Російське географічне товариство нагородило Чубинського золотою медаллю. У 1875 р. Міжнародний етнографічний конгрес у Парижі також нагородив його золотою медаллю. У 1879 р. він отримав найпочеснішу наукову нагороду в Росії – Уваровську премію Петербурзької Академії наук.
У 1871 р. в Києві вийшла друком збірка віршів П. Чубинського «Сопілка Павлуся». Вміщені тут ліричні поезії приваблюють безпосередністю викладу та щирістю почуттів.
Завдяки Чубинському в1873 р. в Києві відкрито Південно-Західний відділ Російського географічного товариства, прообраз нашої Академії наук.
2 березня 1874 р., за ініціативи та під керівництвом П. Чубинського, у Києві провели перший одноденний перепис населення міста, який показав, що більшість киян вважають рідною мовою українську.
У 1873-1876 рр. Павло Платонович керував Південно-Західним відділом Російського географічного товариства. У 1873-1875 рр. він – секретар, а у 1875-1876 рр. – заступник голови Південно-Західного відділу Російського географічного товариства.
У 1876 р. вийшов Емський указ, а з ним – заборона публічного вживання української мови. Того ж року Чубинського вислали з Києва із забороною проживати в малоросійських і столичних губерніях, а київський відділ Географічного товариства закрили.
За допомогою президії Російського географічного товaриства він дістав дозвіл проживати в Петербурзі, де йому було дозволено працювати чиновником у департаменті загальних справ Міністерства шляхів сполучення. Сумлінний працівник і тут досяг успіхів та в 1878 р. був призначений статським радником.
У той час Павло Платонович тяжко захворів, і у квітні 1879 р. пішов у відставку й після наполегливих клопотань дістав дозвіл повернутися в Україну. Жив у Борисполі та на своєму родинному хуторі неподалік. У 1880 р. його розбив параліч, і він до кінця життя був прикутий до ліжка.
Помер П. П. Чубинський 26 січня 1884 р. Похований у Борисполі на Книшовому кладовищі.

Вшанування пам'яті:

• У 1963 р. до 100-річчя українського гімну «Ще не вмерла Україна» було видано серію марок, наліпок, франкотипів, поштових листівок із зображенням    авторів гімну Павла Чубинського і Михайла Вербицького, роботи митця Миколи Бідняка
• У 1994 р. в селі Чубинське засновано ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Хутір Чубинського»
• У 1995 р. видавництво «Мистецтво» видало ілюстрований двотомник «Мудрість віків. Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського»
• У 2001 р. в Борисполі було встановлено пам'ятник П. П. Чубинському
• 14 січня 2009 р. Національний банк України увів в обіг ювілейну монету «Павло Чубинський».

***

У списку представлені книги, літературно-критичні статті, сценарії заходів, розробки уроків, електронні ресурси, що висвітлюють життя та творчість П. П. Чубинського. Список містить вступну статтю, яка знайомить з життєвим та творчим шляхом митця.
Запропоновану літературу можна знайти у фондах Централізованої системи бібліотек для дітей м. Дніпра.

 ТВОРИ ПИСЬМЕННИКА

Аксьонова, Лариса Володимирівна. Чарівний барвінок : хрестоматія з усної народної творчост і: 1-5 класи / Л. В. Аксьонова, В. Т. Гридіна ; ред. Л. І. Куриленко ; худож. А. М. Далбуз. – Донецьк : БАО, 2004. – 512 с. : іл.
ЦДБ(мл), б/ф 02, 16, 19

Весела прогулянка : [вірші, загадки, оповідання] / [упоряд. А. Зеленська ; худож. К. Іванова]. – К. : АВІАЗ, 2012. – 72 с. : іл.
б/ф 06, 10

Допитливій малечі про цікаві речі. Подорож по Україні / упоряд. авт. – К. : Радуга, 2016. – 240 c. : фотоіл.
ЦДБ(с), б/ф 02, 26

Золоті рядки української поезії : Розстріляне Відродження / [ред.: О. В. Зав'язкін, Н. В. Хроменко ; іл. О. К. Перепелиця]. – Донецьк : БАО, 2007. – 224 с. : іл.
ЦДБ(с), б/ф 04, 07, 08, 09, 24

З Україною в серці : патріотична хрестоматія / [упорядкув. та вступна ст. О. В. Красовицького ; худож. Л. П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2014. – 476 с. : іл. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).
ЦДБ(с), б/ф 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30

Пори року : читаночка / [упоряд. А. Зеленська ; худож. Н. Журавльова]. – К. : АВІАЗ, 2012. – 96 с. : іл.
б/ф 02

Українська поезія ХІХ - ХХ ст. / [упоряд., передм. Т. І. Стадницької]. – К. : Школа, 2008. – 320 с. – (Бібліотека шкільної класики). – Бібліогр.: с. 309-313.
ЦДБ(с), б/ф 02, 04, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 28, 30

Українська поезія ХІХ - ХХ ст. / [упоряд. та передм. Т. І. Стадницької]. – К. : Школа, 2008. – 320 с. : іл. – (Шкільна хрестоматія). – Бібліогр.: с. 309-313.
ЦДБ(с), б/ф 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30

Українська поезія дітям : збірка / упоряд. та вступ. ст. О. В. Красовицького ; метод. рек. Т. М. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2015. – 223 с. : іл. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).
ЦДБ(мл), б/ф 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30

Українські народні думи та історичні пісні : Героїчний епос : Для середнього та старш. шкільного віку / передм. та підгот. навч.-метод. матеріалів О. Мошки. – К. : Школа, 2005. – 267 с. – (Шкільна хрестоматія). – Бібліогр.: с. 260-261.
ЦДБ(с), б/ф 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17

Чарівне джерельце : хрестоматія дитячої класики / [авт.-уклад. О. В. Зав'язкин ; худож. О. В. Зарбі-Гальчук]. – Донецьк : БАО, 2010. – 192 с. : іл.
ЦДБ(мл), б/ф 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30

ПРО ПИСЬМЕННИКА:

Державний гімн України : популярний історичний нарис / [М. П. Линник та інші ; ред. Т. І. Моргун]. – К. : Музична Україна, 2006. – 54 с. – Бібліогр.: с. 40.
ЦДБ(с)

Клімов, Андрій Анатолійович. Великі українці / А. А. Клімов. – Харків : Веста : Ранок, 2008. – 128 с. : іл. – (Дитяча енциклопедія).
б/ф 02, 04

Клімов, Андрій Анатолійович. Україна. Видатні постаті / А. А. Клімов. – Харків : Веста : Ранок, 2008. – 128 с. : іл. – (Дитяча енциклопедія).
ЦДБ(с), б/ф 14, 24, 28

Мельничук, Георгій. 1000 незабутніх імен України / Г. Мельничук ; худож. Ю. А. Демидьонок. – К. : Школа, 2005. – 288 с. : іл. – (1000).
ЦДБ(с), б/ф 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10

Святокум, Оксана Євгенівна. Державні символи України : [посібник] / О. Є. Святокум. – Харків : Ранок, 2009. – 64 с. – (Моя Батьківщина).
б/ф 03, 15

Ткаченко, Анатолій Федорович. Знаменитые украинцы / А. Ф. Ткаченко. – К. : Аристей, 2005. – 444 с.
ЦДБ(с)

Чередниченко, Дмитро Семенович. Павло Чубинський / Д. С. Чередниченко ; під. заг. ред. В. А.Смолія. – К. : Альтернатива, 2005. – 374 с. : іл. – (Особистість і доба).
ЦДБ(с)

Шляхи сподівань : укр. літ. кінця 18 - початку 20 ст. : навч. посіб. / [упоряд., передм. В. І. Шкляра]. – К. : Грамота, 2006. – 512 с. – (Шкільна бібліотека).
ЦДБ(мл), б/ф 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30

Шляхи сподівань : укр. літ. кінця XVIII - поч. ХХ ст. / упоряд. і передм. В. І. Шкляр. – К. : Грамота, 2003. – 512 с. : іл. – (Шкільна бібліотека).
б/ф 04

***

Байкєніч, Ганна. [Добірка матеріалів про історичні події в країні, державний гімн України, історію української валюти, видатних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Позакласний час. – 2018. – № 2. – Школа патріота. – С. 1-48.

Доскочинська, Світлана. Географічні дослідження території України : урок-конференція : 8-й клас / С. Доскочинська // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). – 2015. – № 15 (серпень). – С. 14-26. – Бібліогр.: с. 26.

Енергія душі та розуму : Павло Платонович Чубинський // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 2. – С. 4.

Зиль, Андрій. Пошануємо автора гімну України : батьківська земля почула голос сина / А. Зиль // Українська культура. – 2008. – № 7. – С. 8-10.

Ісаченко, Леонід. Рука на серці і Чубинський / Л. Ісаченко // Урядовий кур'єр. –2009. – 31 січ. – С. 1, 8.

Костриця, Микола. Біля підвалин національної географії : до 170-річчя з дня народження П. П. Чубинського / М. Костриця // Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 1. – С. 40-44. - Бібліогр.: с. 44.

Кошовенко, В. В. Пісня, приречена на безсмертя / В. В. Кошовенко // Позакласний час. – 2007. – № 5. – С. 35-38.

Курочкін, Олександр. Народний календар П. Чубинського крізь призму часових трансформацій / О. Курочкін // Берегиня. – 2009. – № 3. – С. 31-38. – Бібліогр.: с. 38.

Наука про Україну : до 175-річчя від дня народження П. П. Чубинського (1839-1884) // Календар знаменних і пам'ятних дат. – К., 2013. – № 1, 2014. – С. 70-81. – Бібліогр.: с. 78-81.

Павло Чубинський : до 170-річчя від дня народження автора гімну України // Чумацький шлях. – 2009. – № 1. – С. 8-9.

Павлу Чубинскому не понравилось, что чиновники требовали "магарыч" // Днепр вечерний. – 2014. – № 103. – Чтиво. – 2014. – № 61. – С. 6.

Палагута, Тетяна. Географічні дослідження території України : проект учнів 8-го класу / Т. Палагута // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). – 2014. – № 8 (квітень). – С. 15-25. – Бібліогр.: с. 25.

Паламарчук, Лариса. Вшановуємо Павла Платоновича Чубинського / Л. Паламарчук // Географія та основи економіки в школі. - 2009. - № 6. - С. 42-44.

Пісняр свободи : 27 січня – 180 років від дня народження Павла Чубинського // Шкільна бібліотека. – 2018. – № 12. – С. 65-66.

Серебрій, Василь. Павло Чубинський : до 170-річчя від дня народження / В. Серебрій // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). – 2009. – № 5. – С. 21-22.

Сорока, М. В. Географічні дослідення території України : 8 кл. / М. В. Сорока // Географія. – 2008. – № 13-14. – С. 17-26. – Бібліогр.: с. 26.

Федоренко, Валерій. Життя і творчість автора державного гімну : методичні матеріали / В. Федоренко // Дивослово. - 2009. - № 1. - С. 8-14. - Бібліотгр.: с. 14.

Харківська, Н. І. Готуємось до ЗНО-2012 : персоналії : [спецвипуск] / Н. І. Харківська, О. О. Івакін // Історія та правознавство. – 2012. – № 7. – С. 3-39.

Шип, Надія. Зв'язок українського національного й соціального рухів у другій половині 19 ст. / Н. Шип // Історія України (Шкільний світ). – 2009. – № 9. – С. 6-8. – Бібліогр.: с. 8.

Що? Де? Коли? : календар подій : 2018 : березень // Позакласний час. – 2018. – № 2. – С. 4-7.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ:

Біографія Павла Чубинського [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://onlyart.org.ua/biographies-poets-and-writers/chubynskyj-pavlo-biografiya/. – Назва з екрана.

Державний гімн України [Електронний ресурс] / Український інститут національної пам’яті. – Режим доступу:
http://www.memory.gov.ua/publication/derzhavnii-gimn-ukraini. – Назва з екрана.

Павло Чубинський – автор тексту Державного гімну України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://mala.storinka.org/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE-%D1%87%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F.html. – Назва з екрана.

Павло Чубинський – автор українського національного гімну [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/node/536. – Назва з екрана.

Павло Чубинський – апологет української культури і духовності [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://centerculture.uagate.com/content/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE-%D1%87%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%E2%80%93-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%B9-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96. – Назва з екрана.

Павло Чубинський. Біографія. Пісні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.pisni.org.ua/persons/185.html. – Назва з екрана.

Павло Чубинський: нариси біографії і наукової творчості [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://nte.etnolog.org.ua/zmist/2004/N4/Art12.htm. – Назва з екрана.