Виступ Т.Г. Щукиної,
директора МКЗК «ЦСБД»
м. Дніпропетровська,
на науково-практичній
конференції директорів
бібліотек для дітей України
(Полтава, 2015)

Нові тенденції розвитку сучасного суспільства нашої країни визначили завдання щодо виховання та розвитку індивідуальностей з якостями самостійності, ініціативності, вміння творчо мислити.

Сучасні шкільні та позашкільні заклади повинні забезпечити особистісний розвиток дитини, підтримати її індивідуальність, здатність до саморозвитку та творчості вже з першого року навчання. Дедалі відзначається зростання цінності додаткової та неформальної освіти дітей, які є значним підсилювачем загальної освіти та допоможе дітям в професійному самовизначенні, сприянні реалізації їх знань, здобутих в школі.

На цьому шляху основними завданнями бібліотек для дітей є наступні:

Оновлення форм та методів бібліотечної діяльності на основі системного, синергетичного, суб’єктивного, компетентнісного підходів.

Консолідація зусиль з суб’єктами відкритого освітньо-виховного простору з метою забезпечення розвитку індивідуальності учня, в тому числі в напрямку формування громадянських й патріотичних цінностей та умінь.

Інформаційна підтримка перспективних педагогічних практик на основі активного використання ресурсів бібліотек та інноваційних технологій.

Участь в процесі активізації медіа - та інформаційної грамотності учнів.

Повинні набути змін також і функції  бібліотек для дітей щодо розвитку неформальної освіти юних користувачів:

В МКЗК «ЦСБД» впроваджуються ефективні бібліотечні практики на допомогу освіті: бібліотьюторство, інтелектуальна практика, які відкривають нові можливості для особистісного розвитку дітей.

1. Тьюторство як одна з інституціоналізованих форм наставництва.

Тьютор (від англ. Tutor) – 1. У Великій Британії – наставник, вихователь (у навчальному закладі або в родині). 2. Викладач-консультант у системі дистанційного навчання [1].

Історично тьюторство відомо як одна з інституціоналізованих форм наставництва, котра виникла в Британських університетах ще в ХІІ-ХІІІ ст. Тьютор працював безпосередньо зі студентом, вивчав його потенціал, на який можливо спиратись, а потім переводити в ресурс і далі – в індивідуальну освітню програму [4].

Сьогодні фахівці вирізняють соціальне, дистанційне та канонічне (або антропологічне) тьюторство. Тобто зараз тьюторство працює в трьох просторах – інформаційному, соціальному та антропологічному [5].

В Україні в передових загальноосвітніх закладах тьюторство почало впроваджуватись останні кілька років.

Проглядається єдина сутність діяльності педагогів-тьюторів, яка полягає в наданні допомоги учню при складанні індивідуального плану навчання, консультацій щодо реальних можливостей і здібностей, рекомендацій для самостійного вирішення складних проблем [7].

Запровадження нової педагогічної позиції тьютора – це спроба по-іншому організувати просування учнів в освітньому просторі школи та поза нею, спроба наблизитись до конкретного учня з його мріями, проблемами [6].

В Україні постає нагальна потреба реформування освіти, яка здатна сприяти вихованню та розвитку індивідуальностей з якостями самостійності, ініціативності, відповідальності в умовах постійної необхідності вирішення проблем [3].

2. Бібліотьюторство як інструмент системного супроводження передових освітньо-виховних практик.

Системна робота дитячого бібліотекаря щодо індивідуального чи колективного інформаційного супроводження процесу навчання і виховання може суттєво допомогти педагогам в розробці і реалізації окремими учнями індивідуальних та колективних освітніх програм [2].

В 2014 році ЦБС для дітей м. Дніпропетровська почала впроваджувати перший етап «Моделі супроводження учбово-виховного процесу» в окремих школах міста з окремими вчителями, учнями, батьками:

 Бібліотека для дітей може бути надійним партнером вчителям та учням в інформаційному супроводженні в таких питаннях:
- знаходження необхідних ресурсів
- отримання додаткових знань поза учбовим закладом
- пошуку шляхів для прийняття важливих рішень стосовно майбутнього життя
- знаходження вчителем та осмислення учнем своїх можливих здібностей
- виконання учнями самостійної роботи в позаурочний час
- підвищення мотивації учнів до навчання, розвитку у них прагнення до самовдосконалення та навчання протягом усього життя
- надання допомоги педагогам в формуванні нової професійної ролі.

Ресурсна база та діяльність ЦСБД в галузі інформатизації дозволяють вбачати окремі освітні функції і відповідати за конкретні результати щодо питань формування основ інформаційної культури учнів.

Анкетування читачів ЦСБД – учнів дніпропетровських шкіл свідчать про їх недостатній рівень інформаційної культури:
- труднощі щодо орієнтації в сучасному документному полі
- відсутність системних інформаційних знань, вмінь, навичок

В цілях допомоги школі в формуванні основ інформаційної культури учнів та підвищення рівня технологічного компонента в структурі учбового процесу і інтелектуальної практики фахівцями ЦБС для дітей створені програмні продукти – технології, які є основою АРМів читачів:
- АРМ для роботи з бібліотечно-бібліографічними базами даних (БД) для старшокласників – впевнених користувачів ПК
- АРМ «Зернятко» для демонстрації можливостей комп’ютерних засобів щодо пошуку, обробки, зберігання та використання інформації; розвитку у дітей 8-15 років навичок інформаційної культури.

АРМ «Зернятко» є інтерактивною презентацією, створеною в середовищі Microsoft PowerPoint, яка містить в тому числі повнотекстову інформацію, розподілену у відповідальності до бібліотечної класифікації (ББК). «Зернятко» є інструментом для навчання дітей вмінню працювати з інформацією, а саме:
1. формувати освітній /учбовий запит для пошуку інформації.
2. аналізувати викладені в «Зернятку» бібліографічні рубрики та вміщену в них інформацію у відповідності з запитом.
3. отримувати інформацію та оформляти її з використанням прикладних програм.

Структура продукту включає дві самостійні частини, які наповнюються і оздоблюються з урахуванням віку дітей:
- 8-10 років
- 11-15 років.

АРМ «Зернятко» є продуктом відкритим для доповнень та змін. Можуть додаватись (видалятись) рубрики, тексти до існуючих.

АРМ «Зернятко» дозволяє формувати такі вміння та навички в юних користувачів:
1. аналітико-синтетична обробка вихідних даних та формування запиту
2. знайомство з поняттям «бібліографічний опис документа»
3. аналіз бібліографічних даних, систематизація і подальше використання отриманої інформації
4. первинні навички роботи з бібліотечними базами даних ЦДБ
5. інтерактивна робота в середовищі Microsoft PowerPoint
6. робота з іншими прикладними програмами (Word, Excel)

Освоєння таких навичків дозволить дітям ефективно вирішувати практичні інформаційні завдання, в першу чергу – учбові.

Фахівці ЦСБД розглядають поняття «бібліотечне тьюторство» («бібліотьюторство») як системне ресурсне супроводження бібліотечними установами передових освітньо-виховних практик.

Розглянемо структуру інформаційно-ресурсного забезпечення МКЗК «ЦСБД» передових освітньо-виховних практик (в т.ч. неформальної освіти дітей):

  • Документний супровід (бюлетені; покажчики; рекомендаційні інформаційні списки; огляди; малі форми – листівки, пам’ятки, закладки та інші; сценарії; методичні матеріали; література; періодика; CD; EIP, експортовані ззовні)
  • Програмно-технологічний супровід (презентації, створені фахівцями ЦСБД; АРМ читача “Компас”, АРМ читача “Зернятко”, АІБС “Марк”; віртуальні технології, в т.ч. електронна доставка документів)
  • Навчальний супровід (проведення індивідуальних та групових занять з учнями по формуванню вмінь та навичок інформаційної культури).

На теперішній час напрямки бібліотьюторства Дніпропетровського міського комунального закладу культури «Централізована система бібліотек для дітей» мають такий вигляд:

Прикладом індивідуального бібліотьюторства може бути супроводження бібліотекарем бібліотеки-філії № 11 МКЗК «ЦСБД» Дуплій Анастасією читацького запиту (особистої стратегії щодо опанування комп’ютерних технологій) семикласниці Анастасії Іванченко.

В 2013 році в бібліотеку-філію № 11 ЦСБД завітала Настуня, читачка бібліотеки, що навчалась тоді у 6 класі. Вона розповіла про свій інтерес до інформатики, яку нещодавно почала вивчати в школі. Цей предмет зацікавив Настю, і дівчинка поставила за мету досконало опанувати окремі комп’ютерні технології та програми. Бібліотекар Дуплій А. запропонувала Насті допомогу на шляху до мрії. Поспілкувавшись з дівчинкою і дізнавшись, що найбільше цікавить Настю, вони разом розробили програму супроводу навчання читачки.

Наводимо фрагмент програми на 2014-2015 роки:

Тьютор: Дуплій А. А.
Тьюторант: Іванченко Анастасія, 11 років.

Бібліотьюторський супровід дає можливість для конструювання індивідуальної стратегії розкриття пізнавальних здібностей Іванченко А. щодо курсу інформатики.

Мета: навчання оволодінню навичкам аналітико-сінтетичної обробки інформації (пошук, аналіз, відбір та ін.) за допомогою прикладних програм.

Завдання бібліотьютора:

  • побудова інформаційного простору як простору прояви пізнавальних ініціатив та інтересів читача;
  • допомога у вибудовуванні освітнього руху у напрямку високого рівня оволодіння комп’ютерними інформаційними технологіями;
  • допомога в оформленні, аналізі та презентації досягнень самоосвіти читача.

Методи бібліотьюторства:

  • консультування в процесі самоосвіти;
  • практичні заняття-супроводження з використанням дисків та інтернету;
  • використання бібліотечних форм роботи: складання рекомендаційного списку літератури за темою тьюторства, реклама нових надходжень з даного питання, робота з тьюторантом–читачем як з абонентом індивідуальної інформації.

Теми запиту тьюторанта:

Джерела

бібліотьюторства

1.Основи роботи з комп’ютером.

      1. Васильева В. С. Обслуживание ПК своими руками: экспресс-курс / [гл. ред. Е.Кондукова]. - СПб. : БХВ-Петербург, 2004. - 320 с.

      2. Веселая энциклопедия по компьютерам и информатике / Гл. ред. Е.Строганова; Худож. М.Белоусова. - СПб. : Питер, 2005. - 224 с.

      3. Гаевский А. Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере. - К.: А.С.К., 2001 – 416 с.

      4. Крупник А. Б. Компьютер шаг за шагом. - СПб. : Питер, 2007. - 185 с.

     5. Мій комп'ютер [Електронний ресурс] : навчальна програма з елементами гри. - К. : Атлантік, 2007. - 1 CD.

    6. Клавиатор [Електронний ресурс] : Получите профессиональные навыки играючи!. - : Медиа Арт., 2006 ; : Интерсофт, 2006. - 1 CD.

      http://www.uchportal.ru/load/283-1-0-45183

 

 

 

 

 

Бібліотьюторський супровід надав можливість для розкриття пізнавальних здібностей дівчинки та створив творчий клімат відносин і свободу самовираження в партнерській взаємодії між тьютором-бібліотекарем та тьюторантом.

За словами самої Насті бібліотьюторство дало їй багато знань, необхідних для досягнення високих учбових результатів в освоєнні комп’ютерних технологій та програм, навчило самостійно вчитися, працювати з інформацією.

Бібліотекар-тьютор відмічає, що впровадження бібліотьюторства в діяльність бібліотеки дозволяє розширити спектр освітніх послуг дитячої бібліотеки відповідно до вимог передових практик в умовах трансформації моделі освіти.

З 2015 року в медіацентрі Центральної бібліотеки для дітей впроваджується проект «Інтелектуальна практика».

Інтелектуальна практика – це система занять по формуванню основ інформаційної культури дітей. Вона є дієвим допоміжним інструментом щодо вироблення особистих навчальних стратегій учнів поза стінами навчального закладу. Теоретичний матеріал діти закріплюють за допомогою різноманітних цікавих пізнавальних форм (конкурсів, вікторин, кросвордів тощо).

 Список використаних джерел

1. Бибик С.П., Сюта Г.М. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання. – Харків: Прапор, 2012. – 623 с.

2. Библиотека для детей в структуре дополнительного образования ребёнка [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.thetutor.ru

3. Громовий В. Індивідуальний педагогічний супровід учнів [Електронний ресурс] / В. Громовий // Режим доступу:  http://osvita.ua/school/upbring/1240/?list

4. Ковалёва Т.М. Введение в тьюторство [Електронний ресурс] / Т.М.Ковалёва // Режим доступу: http:// www.mioo.ru.

5. Ковалёва Т.М., Кобыща Е.Н., Попова (Смоляк) С.Ю., Теров А.А., Чередилина М.Ю. Профессия «тьютор». - М., Тверь: «СФК-офис». – 246 с.

6. Тьюторство как ресурс эффективной практики индивидуализации. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:// www.akvobr.ru

7. Щедровицкий П.Г. Феномен тьюторства в контексте становления новой институциональной матрицы сферы образования (генерации,обращения и использования знаний). - М.: ИФ РАН, 2013. – 22 с.