25 травня 2018 року на базі Центральної бібліотеки для дітей відбувся Всеукраїнський семінар бібліотечних фахівців дитячих бібліотек України "Від казки до реальності: роль бібліотеки у розвитку дитини". Ініціатором і організатором його проведення стало Міністерство культури України та Національна бібліотека України для дітей.
У семінарі взяли участь провідні фахівці Національної бібліотеки України для дітей, директори та працівники обласних бібліотек для дітей, Централізованих систем бібілотек для дітей України. Висвітлені на семінарі питання довели, що саме бібліотеки для дітей є ідеальним середеовищем для духовної підтримки сучасної дитини, надаючи кожному читачеві можливість у визначенні його особистісних перспектив в освіті, розвитку, культурі. А казка є дієвим та незамінним інструментом для досягнення цієї мети.
Гості семінару мали нагоду познайомитися з творчими надбаннями учасників об'єднань за інтересами при бібліотеках для дітей м. Дніпро, досвідом роботи колег, літературним доробком дніпровської письменниці Еліни Заржицької.
Підсумковим заходом семінару став квест для бібліотекарів "Мандруємо казковими шляхами", де вони мали змогу практично втілити свої знання у царині казки.

 

                                 

 

25 жовтня 2016 року В Центральній бібліотеці для дітей відбувся міський семінар-практикум для бібліотекарів загальноосвітніх закладів м. Дніпра щодо інформатизації діяльності шкільних бібліотек.

Бібліотекарі закладів освіти ознайомилися з етапами інформатизації ЦСБД та взяли активну участь у тренінгу-модулі "Інформаційна культура - стратигічний напрямок діяльності сучасного шкільного бібліотекаря". Особливу зацікавленість викликала презентація медіаресурсів, створених фахівцями ЦСБД, на підтримку освіти.

Результатом семінару стало рішення про активізацію подальшої співпраці.

Пріоритети діяльності ЦСБД в 2017 році

 1. Підтримка і просування читання як основи інтелектуального та творчого розвитку юної особистості, задоволення універсальних потреб читачів, бібліотечний супровід (бібліотьюторство) навчання та виховання юних дніпропетровців.
 2. Здійснення бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів-дітей на основі новітніх технічних засобів і інформаційно-комунікаційних технологій.
 3. Формування системи створення та використання медіаресурсів для дітей, в т.ч. ведення баз даних, сприяння формуванню у дітей медіаінформаційної грамотності і медіа культури відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей, розвиток електронної бібліотеки, модернізація сайту МКЗК «ЦСБД», участь у національних проектах.
 4. Цілеспрямований розвиток структурних підрозділів ЦСБД як місць різноманітних культурних практик дітей (освоєння сучасних технологій читання, розвиток творчих здібностей, самореалізація юної особистості).
 5. Взаємодія з установами і організаціями, соціальними групами, які мають  відношення до навчання та виховання дітей.

Бібліотечні ресурси ЦСБД

Загальний обсяг одиниць фонду – 430 464 примірника

         в тому числі:

- книг – 426 708 - (99,9 %)

- періодичних видань – 3107 - (1 %)

- електронні видання (СД) – 649 - (0,1 %)

Групи користувачів МКЗК «ЦСБД»

За 2017 рік обслуговано всього - 45 311 читачів

         В тому числі:

Діти 3 – 6 років     -   7 182   - 16 %

Діти 6 – 9 років    -   8 623   - 19 %

Діти 9 -11 років   -   15 773  - 33 %

Діти 11 – 15 років -   9 128   - 21 %

Діти 15 – 18 років -   3 398   - 8 %

Організатори

дитячого читання   -   1 207   -   3 %

Кадровий склад бібліотечних фахівців

В штаті ЦСБД - 155 працівників, з яких 100 – бібліотечних фахівців.

Із них:

З повною вищою - 65 чол. – 65 %

     в т.ч. бібліотечною - 35 чол.   – 35 %

з середньою спеціальною - 30 чол. –0%

     в т.ч. бібліотечною - 25 - 21 %

  

         До 3 років               - 16 чол.

         Від 3 до 9 років     - 16 чол.

          Від 10 до 20 років - 18 чол.

        Понад 20 років       - 50 чол.

Фінансування діяльності МКЗК «ЦСБД»

         Загальна сума фінансування бібліотек для дітей міста у 2017 році склала:

           12 318 949,00 грн., в тому числі

           12 139 597,00 грн. – кошти загального фонду бюджету;

           179 352,00 грн. – кошти спеціального фонду.

         Окремі статті видатків:

 

- оплата праці   - 9 148 462,00 грн. - ( 75 %)

- комплектування бібліотечних фондів – 179 352 грн. ( 2 %)

- ремонти приміщень - 0,00 грн. (   %)

В 2017 році МКЗК «ЦСБД» були надані кошти депутатами 30 335,00 грн.

Основні цифрові показники

показник

2017 р.

%

2016 р.

%

2015 р.

%

     

Читачі всього

45 311

110,0

45 266

110,2

43632

106,6

відвідування

369 878

122,0

368 433

121,1

342 255

112,6

книговидача

857 326

104,0

847 303

103,6

855 731

104,6

Навантаження на 1 бібліотекаря

Назва показників

2017 р.

2016 р.

2015 р.

читачі

699

697

696

відвідування

5 672

5 669

5 668

книговидача

13 041

13 037

13 035

Середні показники бібліотечної статистики

№ п\п

Назва показника

2017 р.

2016 р.

2015 р.

За нормативами ІФЛА

1.

Книгозабезпеченість

(на 1 читача)

9,5

10,3

11,3

 
 

Книгозабезпеченість

(на 1 жителя)

2,9

3,0

3,1

2 – 3 прим.

2.

Книгозабезпеченість

новими надходженнями

(на 1 читача)

0,40

0,97

0,11

 
 

Книгозабезпеченість

новими надходженнями

(на 1 жителя)

0,02

0,02

0,03

0,25 назв

3.

Читаність

18,9

18,7

19,6

 

4.

Обертаність

2,0

1,9

1,8

5 прим.

Фонд ЦСБД

Фонд ЦСБД за видами

Книги і брошури

Періодичні видання

Електронні видання

426 708

3 107

649

Фонд ЦБС за мовами

Українською мовою   - 200 687 – 47 %

Російською мовою     - 227 519 – 52,9 %

Іншими мовами           -     2 303 - 0,1 %

Динаміка кількісного складу фонду (а примірниках)

2017 рік - 430 464

2016 рік - 448 782

2015 рік - 466 146

Спостерігається тенденція до зменшення обсягу книжкового фонду.

       Аналіз динаміки кількісного складу фонду показав, що в цьому році, в порівнянні з минулим роком, книжковий фонд зменшився на 18 318 одиниць.

Динаміка надходжень нової літератури

2017 рік -   1 784 прим.

2016 рік -   2 799 прим.

2015 рік -   5 002 прим.

Блог (от англ. blog, сокр. от web log) – это сайт, представляющий собой онлайн-дневник, в котором в обратном хронологическом порядке опубликованы недлинные записи, или, как их еще называют, посты.

Кроме того, блог – это еще и замечательная развивающая и обучающая среда.

Хорошо, если блог узнаваем, если отличается от всех остальных – оформлением, структурой, оригинальной подачей материалов, выбором тем, демонстрацией детского творчества, собственными разработками каких-либо материалов, стилем общения со своими пользователями и т. д.  

Содержание          

Контент (содержание блога) должен соответствовать его теме, быть актуальным, интересным и содержательным.

Информация должна быть качественной, достоверной, написанной живым, доступным языком. Все незнакомые термины должны быть разъяснены.

В детской библиотеке охват аудитории очень широк. Сюда приходят дети, подростки, взрослые (родители, педагоги). Поэтому материалы должны подбираться с расчетом на конкретную целевую аудиторию.

Статьи и рекомендации по вопросам психологии, педагогики, детского чтения следует выделять отдельным пунктом меню блога.

Материалы необходимо редактировать, в случае необходимости делать исправления в архиве, заменять иллюстрации на более качественные. Грамматические ошибки или стилистические неточности недопустимы. Несоблюдение этих требований может вызвать недоверие и к библиотекарям, и к материалу.

Следует избегать длинного перечня правил, советов и рекомендаций, сухой назидательности.

Информация не должна быть агрессивной, навязчивой.

Слишком длинных публикаций лучше избегать. Читатели-дети легче воспринимают информацию в виде интересных фактов и коротких сообщений. Если все же пост получился длинным, то в него обязательно нужно вставить гиперссылку "Дальше".

Любую информацию можно «оживить» цитатами, загадками, небольшими стихотворениями, опросами-ответами, фотографиями, иллюстрациями, демонстрацией работ, выполненных детьми и др. Но их использование должно быть логично обоснованным.

Придумывайте интересные заголовки. Убедитесь, что ваши заголовки заметны. Они должны быть информативными по содержанию и оригинальными по форме (в виде вопроса, короткой цитаты, загадки и т. п.).

Блог – это еще и возможность раскрытия фонда библиотеки. Поэтому информацию можно подкреплять библиографией. Она не должна быть сложной, объемной. Привлекательно выглядит интерактивная подача литературы по теме в виде движущейся ленты, коллажа и т. п.

Информация в блоге может быть представлена в виде:

 • Новостей и анонсов мероприятий, комментариев к ним
 • Интересных фактов и сообщений
 • Небольших статей
 • Советов и рекомендаций для родителей (по вопросам чтения, воспитания и др.)
 • Материалов о формировании библиотечно-информационной грамотности у читателей
 • Презентаций, в т. ч. и мультимедийных
 • Конкурсов, викторин
 • Выставок:
 • Материалов о работе кружков

     – новых книг или книг по теме

     – детского творчества

     – фотовыставок

     – экспонатов, хранящихся в библиотеке (краеведческого х-ра или др.)

Мероприятия

Одна из основных задач блога – привлечение читателей в библиотеку. Поэтому информация о мероприятиях не должна выглядеть как сухая констатация фактов или отчет о проделанной работе. Должно быть понятно, чем занимались дети, чему научились, что нового узнали, какие наиболее интересные моменты понравились детям.

Стихи

К цитатам, стихам следует давать имя автора (можно очень мелким шрифтом, просто для информации).  

Кружки. Презентации детского творчества (конкурсы, выставки)

Для детей важно, когда к их работам относятся с вниманием, когда сверстники могут их увидеть, оценить, поделиться впечатлениями о них. Поэтому, выставляя работы детей, следует давать им оценку или комментарии к ним, обязательно указывать имена участников.    

Можно совмещать демонстрацию детских работ с художественным словом (небольшими стихотворениями, загадками). Информацию о видах искусства или творчества, технике исполнения работ, которую используют дети, важно давать в виде коротких справок о них.

Подобную информацию следует отражать в отдельных пунктах меню.

Книжные выставки

О действующих в библиотеке книжных выставках можно информировать в виде коротких сообщений, подкрепляя их фотографиями (достаточно одной-двух). На них должны быть видны названия книг, рубрики выставки (хотя бы некоторые из них), т. е. фотографии должны достаточно убедительно подкреплять информацию. При этом они не должны повторяться, быть однотипными.

Фотографии, иллюстрации

Все фотографии и иллюстрации должны быть качественными, с четким изображением.

В текстовых материалах они должны соответствовать их содержанию. Текст, подкрепленный фотографиями и иллюстрациями, привлекает внимание, выглядит ярче и интереснее, легче воспринимается. Но все же не следует перегружать ими информацию (одной-двух вполне достаточно).

К самостоятельно выставленным фотографиям важно давать короткие, интересные комментарии. Если в арсенале библиотеки их накопилось много, то лучше собрать их в отдельном пункте меню блога («Фотогалерея», «Фотоколлаж»). Здесь можно собирать фотографии, выполненные как библиотекарями, так и детьми – в виде выставок, коллажей, тематических демонстраций, фотовикторин и др.

Организация обратной связи с пользователями блога

Библиотечный блог – это возможность ненавязчивой рекламы библиотеки, ее услуг, популяризации чтения, привлечения новых читателей.

Необходимо обеспечить условия для того, чтобы читательская аудитория ожидала обновлений блога. Главный показатель востребованности блога – количество и качество комментариев. Как правило, в комментариях ведутся дискуссии, обсуждения, проводятся опросы и голосования, задаются вопросы, даются ответы. Все это способствует живому, активному общению с читателями, пользователями блога.

Важно показать, что вам небезразлично мнение ваших читателей. Старайтесь отвечать на каждый комментарий. Будьте активны и внимательны, ведь дети особенно чутко реагируют на равнодушие и неискренность. Только творческий, активный, искренний библиотекарь вызывает доверие и интерес у читателей.

Дизайн блога

Дизайн должен подчеркивать тематику блога, иметь понятную структуру и аккуратное исполнение, хорошо, когда он выдержан в едином дизайнерском стиле, т. е. имеет свое «лицо».

Цвет

Цвет в значитель­ной степени влияет на восприятие инфор­мации. Сочетание цветов должно быть корректным, цветовая гамма должна так выделять текст, чтобы он легко воспринимался.

В блоге детской библиотеки уместно красочное, привлекающее внимание оформление – ведь основные наши читатели, реальные и потенциальные, – это дети. Но дизайн не должен быть вызывающим, пестрым, слишком ярким. Он должен выглядеть эстетично, быть комфортным для пользователя. Яркими могут быть заголовки, иллюстрации, отдельные элементы оформления.

Фон страницы следует выдерживать в светлых тонах, т. к. на светлом фоне лучше виден текст.

Любой фоновый рисунокзатрудняет восприятие текста, поэтому его следует избегать или же сделать минимально контрастным.

Цветовое выделение текста (подстрочный фон) также нежелательно использовать – текст выглядит перегруженным и неаккуратным.

Для набора текста лучше выбирать темные, насыщенные цвета, чтобы они контрастировали с фоном. Оттенки красного здесь использовать не стоит – такой текст некомфортно читать, он хуже воспринимается, быстро утомляет. Красный (бордовый, темно-красный и т. п.), как и другие яркие цвета, можно использовать в цитатах, объявлениях, обращениях, заголовках, приглашениях, поздравлениях и т. п.

В одном посте желательно использовать не более 3-х цветов.

Шрифт

Гарнитура шрифта должна быть единой для всего блога.

Нельзя набирать текст декоративным, трудноразличимым шрифтом, т. к. это может привести к некорректному отображению в различных браузерах.

Размер шрифта в заголовке и в тексте должен отличаться на один-два порядка.

Следует избегать больших объемов текста, набранных в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ КЛАВИАТУРЫ.

Выделение текста жирным шрифтом можно применять там, где это действительно уместно, т. е. в заголовке, выделении особенно важной информации.

Форматирование текста

Текст легче воспринимается, когда он подан отдельными блоками,

разделенными межстрочными пробелами (по 3-4 предложения в каждом).

Выравнивать текст лучше по левому краю, за исключением тех случаев, когда это является творческой задачей.

В самом же тексте следует соблюдать пробелы, соответствующую пунктуацию.

Помните! Популярность блога определяется как его содержанием,
так и его внешним оформлением.