Бібліоскарбничка

15 жовтня 2020 року в бібліотеці-філії № 16 МКЗК «ЦСБД» відбулася година спілкування «Бібліотеки для дітей: нові виклики, нові можливості». Фахівці прийшли до висновку, що карантин довів: бібліотеки для дітей спроможні долати виклики і знаходити нові форми роботи, продуктивно використовуючи нові технології

8 жовтня в бібліотеці-філії № 11 відбувся круглий стіл «Сучасні бібліотеки: креативний простір для розвитку юної особистості».

Сучасне суспільство потребує креативних особистостей, здатних нестандартно мислити, оригінально вирішувати різноманітні завдання, виявляти творчу ініціативу.

Формування творчих вмінь, творчого мислення, розвиток креативності через книгу і читання – одне з пріоритетних завдань бібліотеки для дітей.

Своїми напрацюваннями в питаннях підтримки творчого потенціалу читачів через різноманітні практики поділилися завідуючі бібліотек-філій № 11; № 15; № 30.

Учасники круглого столу виробили конструктивні пропозиції щодо активізації роботи бібліотек в даному напрямку.   

25 травня 2018 року на базі Центральної бібліотеки для дітей відбувся Всеукраїнський семінар бібліотечних фахівців дитячих бібліотек України "Від казки до реальності: роль бібліотеки у розвитку дитини". Ініціатором і організатором його проведення стало Міністерство культури України та Національна бібліотека України для дітей.
У семінарі взяли участь провідні фахівці Національної бібліотеки України для дітей, директори та працівники обласних бібліотек для дітей, Централізованих систем бібілотек для дітей України. Висвітлені на семінарі питання довели, що саме бібліотеки для дітей є ідеальним середеовищем для духовної підтримки сучасної дитини, надаючи кожному читачеві можливість у визначенні його особистісних перспектив в освіті, розвитку, культурі. А казка є дієвим та незамінним інструментом для досягнення цієї мети.
Гості семінару мали нагоду познайомитися з творчими надбаннями учасників об'єднань за інтересами при бібліотеках для дітей м. Дніпро, досвідом роботи колег, літературним доробком дніпровської письменниці Еліни Заржицької.
Підсумковим заходом семінару став квест для бібліотекарів "Мандруємо казковими шляхами", де вони мали змогу практично втілити свої знання у царині казки.

 

                               

Виступ директора МКЗК «ЦСБД»

на Всеукраїнському семінарі

«Через казку до реальності: роль бібліотеки у розвитку дитини»

Діяльність спеціалізованих дитячих бібліотек міста синхронізується з сучасними тенденціями, які диктують світовий розвиток людства в усіх напрямках.
- Якісна зміна ролі людського капіталу в економіці. (Сьогодні вже не 5 %, а 20 % людей на ринку праці сприймаються як інноватори, створювачі нового. Є підвищений попит на творчість/креатив для постійного оновлення технологій).
- Зміна ринку праці (постійне оновлення компетенцій, кваліфікації).
- Революційний розвиток дистанційної освіти (індивідуальний запит на знання, вибір програм).
В ЦСБД відповідно до тенденцій визначені основні моменти щодо виконання головної цілі діяльності:

Подолання інерції мислення

Професійно розвивати основи творчості у дитини спроможні фахівці, які постійно займаються творчою самоосвітою.
В 50-х роках ХХ-го століття були визначені якості творчої особистості.
Ці якості виведені на основі обробки статистичних даних при вивченні більше 1000 біографій видатних людей світу Г.С. Альтшуллером (Альтшуллер Г.С. и др. Жизненные стратеги творческой личности. – Мн.: «Беларусь,» 1994)

- Достойна ціль/цілі
- Вироблення робочих планів досягнення цілей
- Висока роботоздатність
- Володіння технікою рішення задач
- Вміння тримати удар
- Результативність

Без щоденної системної роботи щодо розвитку вказаних якостей креативу не досягнути, суб'єктність дитячої бібліотеки не зберегти.
Колектив фахівців ЦСБД це усвідомлює і здійснює конкретні кроки в цьому напрямку.

Виявлення моментів розвитку

Здійснення суттєвих змін, проривів на шляху до головної цілі колектив ЦСБД передбачає за допомогою таких функцій (крім традиційних):
- Функції суб'єктності. Вбачаємо систему спеціалізованих дитячих бібліотек міста колективним суб'єктом, де бібліотекарі активно відшукують і мають значні можливості та відповідальність в умовах зменшення ролі зовнішніх регуляторів.

- Функція концентрації ресурсів. В умовах обмеженого фінансування ця функція набуває особливої значущості.

- Функція капіталізації талантів (фахівців). Від цього залежить конкурентоспроможність спеціалізованої бібліотеки.

- Функція взрощування соціальної активності фахівців та читачів на основі наскрізних компетенцій найближчого часу:
• Мислення про майбутнє
• Творче мислення
• Саморегуляція
• Емоційний інтелект
• Комунікативні навички (Soft skills)
• Навички в сфері ІКТ та медіа (Digital skills)
• Вміння ставити цілі і задачі
• Співробітництво
• Hard skills, World skills

- Функція локального консалтингу.
Сьогодні соціальний імператив передбачає поступове підвищення освітнього рівня юних членів громади, які в майбутньому повинні будуть виходити на ринок праці бажано інноваторами, або відповідальними учасниками ручної праці з елементами креативу. Спеціалізовані дитячі бібліотеки міста – учасники процесу.

Функція підтримки on-line навчання.
В найближчі 10 років значно виросте потреба в додаткових до шкільних програм «коротких» курсах. Спеціалізовані дитячі бібліотеки міста мають єдині в Україні досвід здійснення ліцензованої курсової підготовки. Завада сьогодні – відсутність бюджетного фінансування на ці потреби.

Функції максимізації концентрації спілкування.
В умовах зростання ролі інформації посилюється роль бібліотеки як центру інтелектуального обміну між дітьми та підлітками. Таки центри – запорука мотивації 80 % школярів, які не бажають навчатись, отримувати кругозірні знання. Така підтримка масової навчальної мотивації – обов'язкова умова майбутньої економіки даних. Вже сьогодні в неформальному середовищі школярі здобувають знання щодо сучасних технологій.

Баланс ініціатив - колективний розум

Фахівці ЦСБД в практиці діяльності використовують принцип роботи в невеличких творчих командах (3-5 спеціалістів) при підготовці масових заходів, розробці проектів, інш за допомогою відповідного алгоритму

«АЛГОРИТМ ВИРОБЛЕННЯ ТВОРЧОГО РІШЕННЯ
ТИМЧАСОВОЮ ГРУПОЮ ФАХІВЦІВ»

- Аналіз/огляд проблемної ситуації
- Постановка системи завдань
- Мобілізація ресурсної бази системи (внутрішньої та зовнішньої)
- Знаходження системи рішень
- Обговорення ходу рішень, виявлення помилок
- Узагальнення кращих рішень в методичний принцип
- Впровадження системи рішень
Впровадження передових технологій, експериментування, створення моделей, проектування, відстеження результатів.

Види технологій, які впроваджуються в ЦСБД:
- Розвиваючі читання (з 1994 р.)
- Бібліотьютоство (з 2015 р.)
- Створення модулю єдиного інформаційно-культурного простору міста, орієнтованого на дітей (з 2001 р.)
- Елементи ТРВЗ (Теорії рішення винахідницьких задач) (з 2015 р.)
- ЖСТО (Життєві стратегії творчої особистості)(з 2016 р.)

  • Системні елементи «Розвиваючих читань» як результат діяльності:

- Створені програми на основі кращих творів вітчизняної та світової літератури для дітей 3-16 років (в кооперації з фахівцями Естонії, Росії, обласним інститутом післядипломної освіти).
- Групові заняття з дітьми молодшого шкільного віку.
- Розробляються матеріали методичного характеру.
- Проводяться тренінги, семінари, конференції (в т. ч. міжнародні).

  • «Бібліотьюторство» найближчим часом має трансформуватись, наприклад, в майбутню професію «тьютор гуманітарного напрямку» з таким спектром компетенцій:

- Допомагає дитині визначити індивідуальну траєкторію
(80 % дітей не бажає вчитись)
- Вільно орієнтується в конкретній сфері
- Має надпрофесійні навички та вміння:

  •  системне мислення
  •  навички міжгалузевої комунікації (розуміння технологій та процесів в різних галузях, Digital skills, Hard skills)
  •  мультикультурність (володіння англійською та іншими мовами, розуміння специфіки інших країн, World skills)
  •  вміння працювати з запитами користувачів
  •  вміння командної та індивідуальної роботи (Soft skills)

Для поступового опанування фахівцями ЦСБД елементів ТРВЗ–педагогіки виробляється спеціальна програма. В рамках програми спеціалісти навчаються використовувати методи ТРВЗ: морфоаналіз, мозковий штурм, фокальних об'єктів та інш.
В теперішній час ТРВЗ-підходи використовують майже 80 відомих фірм: Appleton, Boeing, Bosch-Siemens, Delphi, Detroit Diesel, Eastman Kodac, Ford, Honda, Intel, Xerox та інш.

Бібліотеки для дітей міста використовують такі елементи ТРВЗ-педагогіки:
- Навчають дітей робити соціально необхідний (людський)
вибір, підтримувати баланс між «хочу» і «треба».
- Дітей навчають використовувати інструментальні знання (відповідь на питання «як робить»?)
- Дітей навчають використовувати кілька способів переключення/зміни діяльності (через м'язи, емоції, мислення).

Виявлення помилок

Швидкому входженню в професію дитячого бібліотекаря, підвищенню професійного рівня допомагає прийнятий в ЦСБД «Базовий алгоритм дій, інструментів творчих прийомів фахівців ЦСБД»:

• Будь-яку справу/проект починати з вивчення документів (нормативно-законодавчих актів, інструкцій, положень т. інш.).
• Вивчати кращий досвід щодо теми/напрямку (світовий, національний, своїх колег).
• Вивчати ресурсну базу щодо конкретної тематики (фонди ЦСБД, БД, матеріали Інтернет).
• Вивчати й опановувати передові прийоми, форми, техніки щодо діяльності дитячого бібліотекаря.
• Обов'язково розробляти покрокові плани/програми, які спрямовані на конкретні результати, цілі.
• Фіксувати помилки для їх подальшого усунення, аналізувати результати, моніторити особисту діяльність.
• Експериментувати.
ЦСБД – організація, яка здійснює кроки щодо постійного удосконалення діяльності та відстеження результатів згідно з законом S-образного розвитку систем (Р. Фостер).

Конкурентоспроможність та затребуваність в недалекому майбутньому фахівці ЦСБД вбачають в:
- освоєння мережевих технологій
- опанування передових педагогічних технологій.

В умовах значного зменшення впливу зовнішніх регуляторів суттєво збільшуються відповідальність дитячих бібліотекарів щодо форсайтів на підтримку розвитку творчості юної особистості.

Запрошуємо колег розглянути можливість/необхідність створення фокусної групи спеціалізованих бібліотек для дітей в соцмережах для швидкодієвого реагування щодо спектру трансформаційних питань діяльності.

25 жовтня 2016 року В Центральній бібліотеці для дітей відбувся міський семінар-практикум для бібліотекарів загальноосвітніх закладів м. Дніпра щодо інформатизації діяльності шкільних бібліотек.

Бібліотекарі закладів освіти ознайомилися з етапами інформатизації ЦСБД та взяли активну участь у тренінгу-модулі "Інформаційна культура - стратигічний напрямок діяльності сучасного шкільного бібліотекаря". Особливу зацікавленість викликала презентація медіаресурсів, створених фахівцями ЦСБД, на підтримку освіти.

Результатом семінару стало рішення про активізацію подальшої співпраці.