Програма бібліотечного супроводження (бібліотьюторства) запиту Іванченко Анастасії,

по темі навчального курсу «Інформатика» (5-6 клас)

Тьютор: Дуплій А. А., бібліотекар бібліотеки-філії № 11 МКЗК «ЦСБД»

Тьюторант: Іванченко Анастасія, 11 років, читачка бібліотеки-філії № 11 МКЗК «ЦСБД»

Бібліотьюторський супровід з інформатики дає можливість для конструювання індивідуальної стратегії розкриття пізнавальних здібностей та створює творчий клімат відносин і свободу самовираження в партнерській взаємодії між бібліотекарем-тьютором і читачем.

Мета: навчання оволодінню навичкам аналітико-сінтетичної обробки інформації (пошук, аналіз, відбір та ін.) за допомогою прикладних програм.

1. Основи роботи з комп'ютером.

1. Васильєва В. С. Обслуживание ПК своими руками : экспресс-курс / [гл. ред. Е.Кондукова]. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 320 с.
2. Веселая энциклопедия по компьютерам и информатике / Гл. ред. Е.Строганова; Худож.М.Белоусова. - СПб.: Питер, 2005. - 224 с.
3. Раевский А. Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере. - К.: А.С.К., 2001 - 416с.
4. Крупник А. Б. Компьютер шаг за шагом. - СПб.: Питер, 2007. - 185с.
5. Мій комп'ютер [Електронний ресурс] : навчальна програма з елементами гри. - К.: Атлантік, 2007. - 1 CD.
6. Клавиатор [Електронний ресурс] : Получите профессиональные навыки играючи!. - Медиа Apт, 2006 ; : Интерсофт, 2006. - 1 CD.
7. http://www.uchportal.ru/load/283-l-0-45183

2. Поняття операційної системи Windows XP.

1. Веселая энциклопедия по компьютерам и информатике / Гл. ред. Е.Строганова; Худож. М.Белоусова. - СПб.: Питер, 2005. - 224 с.
2. Гладкий A. A. Windows XP для всех. - СПб.  Питер, 2006. - 208 с.
3. Дворчик Ш., Василенки Л. Мышка Программышка в стране Информатике: Пер. с франц. - М.: Радио и связь 1990. - 128 с.
4. Холмогоров В. Windows XP : Самоучитель / Гл. ред. Е.Строганова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 383 с.
5. Мій комп'ютер [Електронний ресурс] : навчальна програма з елементами гри. - К. : Атлантік, 2007. - 1 CD.
6. http://www.uchportal.ru/load/283-l-0-40231

3. Основи роботи в Microsoft Office Word 2007, в тому числі створення діаграм та таблиць.

1. Гаевский А. Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере. - К.: А.С.К., 2001 - 416с.
2. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. - К.: Видавнича група BHV, 2007.-З52 с.
3. Клавиатор [Електронний ресурс] : Получите профессиональные навыки играючи!. - Медиа Apт, 2006 ; : Интерсофт, 2006. - 1 CD. 4. http://www.banktestov.ru/test/?id=24393

4. Робота з графічним редактором Paint.

1. Веселая энциклопедия по компьютерам и информатике / Гл. ред. Е.Строганова; Худож. М.Белоусова. - СПб.: Питер, 2005. - 224 с.
2. Дворник Ш., Василенки Л. Мышка Программышка в стране Информатике: Пер. с франц.- М.: Радио и связь 1990. - 128.
3. Шевченко О. А. Учись рисовать на компьютере. - Днепропетровск: ВАТ «Дніпрокнига», 2006. - 128с.
4. http://gplinform.ucoz.ru/tests/

5. Редактор презентацій Microsoft Office PowerPoint 2007
1. Веселая энциклопедия по компьютерам и информатике / Гл. ред. Е.Строганова; Худож. М.Белоусова. - СПб.: Питер, 2005. - 224 с.
2. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. - К.: Видавнича група BHV, 2007.-352 с.
3. http://gplinform.ucoz.ru/tests/0-147-0
4. http://gplinform.ucoz.ru/tests/0-148-0

6. Знайомство з програмою Photoshop CS5.

1. Бурлаков М. В. Самоучитель Adobe Photoshop CS. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 720 с.
2. http://www.teachvideo.ru/course/233

7. Алгоритми і їх виконавці

1. Красиков И., Красикова И. Алгоритмы. Просто как дважды два. - М.: Эксмо, 2007. - 247 с.
2. Крупник А. Б. Компьютер шаг за шагом. - СПб.: Питер, 2007. - 185с.
3.https://sites.google.com/site/infosite44e/Home/vstup
4. http://inf-fiz-mat.5931 Is023.edusite.ru/p30aal.html
5. http://www.uchportal.ru/load/283-l-0-50096

8. Мультимедія, в тому числі робота з мультимедійними програвачами та засобами перегляду зображень.

1. Веселая энциклопедия по компьютерам и информатике / Гл. ред. Е.Строганова; Худож. М.Белоусова. - СПб.: Питер, 2005. - 224 с.
2. Крупник А. Б. Компьютер шаг за шагом. - СПб.: Питер, 2007. - 185с.
3. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. - К.: Видавнича група BHV, 2007. -352с.
4. Камера Фан [Електронний ресурс] . - Медиа Арт, 2006 ; : Интерсофт, 2006. - 1 CD.

Завдання бібліотьютора:
• побудова інформаційного простору як простору прояви пізнавальних ініціатив та інтересів читача;
• допомога у вибудовуванні освітнього руху у напрямку високого рівня оволодіння комп'ютерними інформаційними технологіями;
• допомога в оформленні, аналізі та презентації досягнень самоосвіти читача.

Методи бібліотьюторства:
• консультування в процесі самоосвіти;
• теоретико-практичні заняття-супроводження з використанням дисків та інтернету;
• використання суто бібліотечних форм роботи: складання рекомендаційного списку літератури за темою тьюторства, реклама нових надходжень з даного питання, робота з тьюторантом - читачем як з абонентом індивідуальної інформації.