Макарик, І. Перетворення Шекспіра. Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х років. – 2-е вид. доп. / І. Макарик ; пер. з англ. Т. Цимбала. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 352 с. : ілюстр.

У книзі йдеться про шекспірівські виставки Леся Курбаса – режисера, актора, драматурга, котрий уперше поставив Шекспіра на українській сцені. Котрий виховав ціле покоління акторів, режисерів, сценографів у царині експериментального театру і кіно. І про чиє ім’я і творчість стало можливим відверто говорити лише після здобуття Україною незалежності.
Авторка, професор Оттавського університету в Канаді, на матеріалі спогадів, публікацій, періодичних видань, маніфестів та інших матеріалів 20-х років ХХ ст.. робить спробу з’ясувати, як трансформувалась шекспірівська драматургія у практиці українських радянських театрів цього періоду. Дає відповідь на запитання, чому саме Шекспір став настільки актуальним для українського театрального мистецтва. Вводить читача в коло проблем, які поставила перед радянською ідеологією Курбасова яскрава, модерністська шекспіріана і які, на жаль, були вирішені свого часу на користь радянської «культурної політики».

[Для старшого шкільного віку]

ЦДБ(с)