Український голокост : 1932-1933 : свідчення тих, хто вижив. Т. 1 / упоряд. О. Ю. Мицик. – 2-ге вид. – К. : Києво-Могилянська академія, 2005. – 296 с.

Видання містить понад 200 свідчень очевидців голодомору в Україні, які вимальовують перед читачем трагічну, проте, реальну картину подій, пережитих народом України у недалекому минулому.
Матеріали до книги були зібрані студентами Дніпропетровського держуніверситету та Києво-Могилянської академії під керівництвом відомого історика, професора Ю. Мицика. Охоплюють вони територію 16 областей України та райони Російської Федерації із значною кількістю українського населення.
Публікація книги, як зауважує укладач, має на меті зберегти для нащадків хоча б невелику частину свідчень очевидців пережитої трагедії, а також спонукати ентузіастів  записати бодай один спогад від тих, хто ще залишився в живих, щоб зберегти їх для пам’яті наступних поколінь.

 [Для старшого шкільного віку]

ЦДБ(с)